Huurders-met-dementie-cover

Download

×

Download bestand

Huurders met dementie

De rol van woningcorporaties bij het veilig zelfstandig thuis wonen

Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de uitgave ‘Huurders met dementie’ staat de vraag centraal wat een woningcorporatie met signalen van huurders en medewerkers kan doen, zodat ook ouderen met dementie zo lang mogelijk veilig en comfortabel in hun oude, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Simpele aanpassingen

Gemiddeld leven mensen met dementie nog 10 tot 15 jaar, waarvan het grootste deel thuis. Het geschikt maken van de woning en woonomgeving is dus erg belangrijk en draagt zelfs bij aan de vertraging van het aftakelingsproces. Met simpele aanpassingen is het al mogelijk een woning geschikter te maken voor dementerenden. In de brochure ‘Huurders met dementie’ wordt ingegaan op de woonbehoeften van huurders met dementie en de rol die de corporatie hierbij speelt.

Deze brochure is gebaseerd op twee publicaties:

Deze brochure bundelt de inzichten op het thema dementie specifiek voor woningcorporaties.

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

platform31.nl/langerthuis
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: