Download

Pdf, 4,4 MB

×

Download bestand

Huisvesting vergunninghouders in beeld

Voorbeelden uit de praktijk

Auteurs Vera Beuzenberg en Frank Wassenberg

De opvang van asielzoekers voedde de afgelopen jaren het publieke debat. 2015 was het jaar van de piekinstroom, 2016 het jaar van het zoeken naar oplossingen voor huisvesting en in 2017 richt het debat zich op integratie, inburgering en meedoen met de samenleving.

Platform Opnieuw Thuis heeft vanaf 2015 tot juli 2017 gemeenten en andere lokale partijen geholpen om vergunninghouders te huisvesten. De reguliere woningvoorraad kon niet aan de vraag voldoen. Platform31 zocht voor Opnieuw Thuis mee naar lokale creatieve, effectieve, stimulerende en soms onorthodoxe, manieren om méér huisvesting te creëren. Aanvullend op de bestaande woonruimte, met name de ‘gewone’ sociale huurwoningen van de corporaties. Al deze goede voorbeelden zijn nu gebundeld in een publicatie (digitaal doorzoekbaar en printbaar).

Nieuwe voorbeelden?

Het document is een momentopname. Op onderstaande sites wordt de informatie wel geactualiseerd. U kunt als gebruiker hiervoor nieuwe informatie aanleveren. Over huisvesting, maar ook over inburgering, integratie en ‘meedoen’. We horen het graag!

Interactief document

Het is een interactief document. Dat betekent dat je kunt klikken op voorbeelden in de schema’s voorin de publicatie, zodat u daar meteen naartoe navigeert.

Cover huisvesting vergunninghouders in beeld