Het nieuwe stadmaken

Van gedreven pionieren naar gelijk speelveld

Auteurs: Simon Franke, Jeroen Niemans, Frans Soeterbroek

De laatste jaren zien we een sterke groei van lokale initiatieven in de leefomgeving: van het gebruik van leegstaande gebouwen en stadslandbouw op braakliggende terreinen tot organische gebiedsontwikkeling. Aanvankelijk waren het tijdelijke projecten in de pauze van de ruimtelijke ontwikkeling veroorzaakt door de economische crisis. Steeds meer burgers en professionals ontdekken hoe leuk het is om zelf je eigen leefomgeving vorm te geven: je eigen woning, je eigen buurthuis, je eigen sociale onderneming. Kortom: zelf de stad te maken.

Nieuwe energie komt vrij, bewoners nemen het publiek domein in bezit, publieke waarden zijn belangrijker dan zoveel mogelijk geld verdienen, nieuwe vormen van collectieve samenwerking ontstaan. Deze bundel brengt de ontwikkelingen rondom de stadsmakersbeweging in kaart. Blijven stadsmakers bescheiden knutselaars in de schaduw van grote systemen of zijn ze wegbereiders van een nieuwe orde? Moeten ze verbindingen aangaan met grote marktpartijen of zich daar verre van houden?

Nieuwsgierig?
Lees en deel het eerste hoofdstuk Gedreven pioniers.

De volledige bundel is verkrijgbaar in de boekhandel of kunt u bestellen
via uitgeverij Trancity.