Download

Pdf, 1MB

×

Download bestand

Gedragsbewust beleid: hoe dan?

Design Thinking als manier om aan te sluiten bij de leefwereld van mensen

Om daadwerkelijk gedragsbewust te werken, is een leerproces nodig binnen gemeenten. In deze publicatie staan een aantal voorbeelden van hoe je dat leerproces kunt invullen en effectiever beleid kunt voeren. En we gaan specifiek in op de aanpak en technieken van Design Thinking en hoe die kunnen bijdragen aan effectief en gedragsbewust beleid.

Financiële problemen. Het kan iedereen overkomen. Maar hoe lossen we schulden op en voorkomen we ernstige betalingsachterstanden? In de publicatie ‘Gedragsbewust beleid in het sociaal domein’ zagen we dat tal van verschillende factoren van invloed kunnen zijn op het ontstaan van financiële problemen. Grote gebeurtenissen in iemands leven kunnen voor schulden zorgen. Maar mensen kunnen ook door een optelsom van problemen de grip op hun leven verliezen. Het gaat hier om een vraagstuk dat zich niet makkelijk laat oplossen. In deze publicatie laten we zien hoe Design Thinking kan helpen bij effectief beleid waarin rekening wordt gehouden met de mens en hun gedrag.

Meer weten?

Inzichten over de invloed van schaarste en (financiële) stress op het doenvermogen van mensen is van belang om effectief beleid en interventies te kunnen ontwikkelen.

Voorkant Hoe dan