Download

Pdf, 4,6 MB

×

Download bestand

Bekijk ook

Essaybundel: De sociale huur onder vuur
Acht professionals over de toekomst van het sociaal wonen

Cover sociale huur onder vuur 3

Nieuws: Resultaat 30 jaar volkshuisvesting: onbetaalbare en te weinig huizen, leefbaarheid wijken achteruit

Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!

Gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid op sociaal wonen

De betaalbaarheid en beschikbaarheid van het sociaal wonen is de laatste tijd veel in het nieuws. Er is sprake van groeiende wachtlijsten in de sociale huursector en een groot aantal huishoudens heeft een betalingsrisico voor het wonen. Een deel van deze huishoudens woont bovendien in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat.

Wat is er exact aan de hand? Welke ontwikkelingen zien we in de betaalbaarheid, beschikbaarheid, de bouwkundige kwaliteit en de leefbaarheid? Hoe is dit zo gekomen? En welke ontwikkelingen zijn te verwachten? Platform31 en haar partners wilden bovenstaande vragen graag in beeld hebben. Door inzichtelijk te krijgen wat er aan de hand is en welke ontwikkelingen hierop van invloed waren, is het immers mogelijk om het gesprek te voeren over de vraag of wijziging nodig is, en zo ja, welke factoren hierin een rol spelen.

Onderzoek ‘Opgaven en middelen’

We voerden het onderzoek uit in de periode dat ook een ander groot onderzoek naar de opgaven in de sociale huursector en de rol van de corporatiesector is gedaan: het onderzoek ‘Opgaven en middelen’. We hebben de uitkomsten van dit onderzoek, over de vraag of de opgaven en middelen in balans zijn, betrokken in het laatste hoofdstuk van dit rapport. Het resultaat is een feitelijk onderzoeksrapport.

Essaybundel en reflectie

Platform31 vroeg separaat aan enkele deskundigen om de onderzoeksresultaten vanuit hun eigen achtergrond nader te duiden. De slotbeschouwing hebben we gebruikt voor een reflectie op de uitkomsten uit zowel de het onderzoek als de essays. We hopen hiermee de betrokken partijen een spiegel voor te houden en voeding te bieden voor de volgende coalitieperiode.

Prominente deskundigen

Bij de totstandkoming van het rapport en de opinies zijn prominente deskundigen betrokken vanuit wetenschap, corporatiesector, gemeenten en huurdersorganisatie: Jan van der Schaar (voormalig hoogleraar volkshuisvesting en grondig kenner van de corporatiesector), Erik Dannenberg (Divosa), Walter Hamers (Talis), Marja Elsinga (TU Delft), Karin Schrederhof (gemeente Delft), Remco Deelstra (gemeente Leeuwarden), Arjen Zandstra (Wooncompagnie), Ton Selten (voormalig Woonbond), Mariëtte Heemskerk (De Goede Woning), Jos van der Lans (cultuurpsycholoog) en Paulus Jansen (voormalig bestuurder Woonbond en wethouder Utrecht).

Debat renovatie van de volkshuisvesting

Op 28 oktober gingen toonaangevende experts in gesprek over de toekomst van het sociaal wonen. Want het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Heeft u het debat gemist?