De sociale huur onder vuur

Acht professionals over de toekomst van het sociaal wonen

2 september 2020
Hoe zien professionals uit verschillende domeinen de toekomst van het sociaal wonen? Er is een tekort aan sociale huurwoningen, de huren zijn sneller gestegen dan de inkomens en de leefbaarheid in wijken met veel corporatiewoningen staat onder druk. De taak van de corporaties is ingeperkt en tegelijkertijd zien we dat er een breder maatschappelijk beroep op hen wordt gedaan: onder meer bij de energietransitie en extramuralisering. In deze essaybundel delen ze hun visie, als aanvulling op het onderzoek 'Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!'

Auteur(s)

De publicatie ‘Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!‘ schetst de ontwikkelingen op het gebied van sociaal wonen en de oorzaken, in de vorm van beleid en exogene factoren, die hieraan ten grondslag liggen.

Acht deskundigen

Ter verdieping van dat onderzoek, geven acht experts uit verschillende domeinen hun visie over de toekomst van sociaal wonen:

– Jan van der Schaar (voormalig hoogleraar volkshuisvesting en grondig kenner van de corporatiesector) geeft in zijn essay een reflectie op de beleidskeuzes die zijn gemaakt vanaf de jaren negentig tot nu waarin hij ingaat op de ordening (liberalisatie en decentralisaties) en sturing (instrumentarium).

– Erik Dannenberg (voorzitter Divosa), Karin Schrederhof (wethouder Delft), Mariëtte Heemskerk (bestuurder De Goede Woning) en Jos van der Lans (cultuurpsycholoog) gaan in op de positie van de corporaties in het brede domein van welzijn en zorg.

– Paulus Jansen (voormalig bestuurder Woonbond en wethouder Utrecht) en Arjen Zandstra (regisseur strategie Wooncompagnie) geven aan dat het in de volkshuisvesting ontbreekt aan een gedragen definiëring over wat een redelijke prijs-kwaliteitsverhouding van een sociale huurwoning is.

– Ton Selten (voormalig voorzitter Woonbond) gaat in op het matchen van middelen en de ondernemingslogica die zich hiertegen verzet.

200904_De_sociale_huur_onder_vuur

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan