Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!

Gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid op sociaal wonen

2 september 2020
De betaalbaarheid en beschikbaarheid van het sociaal wonen staat op de agenda. Er is sprake van groeiende wachtlijsten in de sociale huursector en een groot aantal huishoudens heeft een betalingsrisico voor het wonen. Een deel van deze huishoudens woont bovendien in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat.

Auteur(s)

Wat is er exact aan de hand? Welke ontwikkelingen zien we in de betaalbaarheid, beschikbaarheid, de bouwkundige kwaliteit en de leefbaarheid? Hoe is dit zo gekomen? En welke ontwikkelingen zijn te verwachten? Platform31 en haar partners wilden bovenstaande vragen graag in beeld hebben. Door inzichtelijk te krijgen wat er aan de hand is en welke ontwikkelingen hierop van invloed waren, is het immers mogelijk om het gesprek te voeren over de vraag of wijziging nodig is, en zo ja, welke factoren hierin een rol spelen.

Onderzoek ‘Opgaven en middelen’

We voerden het onderzoek uit in de periode dat ook een ander groot onderzoek naar de opgaven in de sociale huursector en de rol van de corporatiesector is gedaan: het onderzoek ‘Opgaven en middelen’. We hebben de uitkomsten van dit onderzoek, over de vraag of de opgaven en middelen in balans zijn, betrokken in het laatste hoofdstuk van dit rapport. Het resultaat is een feitelijk onderzoeksrapport.

Essaybundel en reflectie

Platform31 vroeg separaat aan enkele deskundigen om de onderzoeksresultaten vanuit hun eigen achtergrond nader te duiden in de essaybundel ‘De sociale huur onder vuur’. De slotbeschouwing hebben we gebruikt voor een reflectie op de uitkomsten uit zowel de het onderzoek als de essays. We hopen hiermee de betrokken partijen een spiegel voor te houden en voeding te bieden voor de volgende coalitieperiode.

Prominente deskundigen

Bij de totstandkoming van het rapport en de opinies zijn prominente deskundigen betrokken vanuit wetenschap, corporatiesector, gemeenten en huurdersorganisatie: Jan van der Schaar (voormalig hoogleraar volkshuisvesting en grondig kenner van de corporatiesector), Erik Dannenberg (Divosa), Walter Hamers (Talis), Marja Elsinga (TU Delft), Karin Schrederhof (gemeente Delft), Remco Deelstra (gemeente Leeuwarden), Arjen Zandstra (Wooncompagnie), Ton Selten (voormalig Woonbond), Mariëtte Heemskerk (De Goede Woning), Jos van der Lans (cultuurpsycholoog) en Paulus Jansen (voormalig bestuurder Woonbond en wethouder Utrecht).

200904_Gebouw_van_de_volkshuisvesting_renovatie_gewenst

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan