Download

Pdf, 248 kB

×

Download bestand

Logo WijkWijzer

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Factsheet: ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’

Zeven bouwstenen voor een vliegende start

Deze factsheet is gebaseerd op de eerder verschenen handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’
Download de handreiking

Na een periode van relatieve afwezigheid gaan gemeenten, woningcorporaties en andere partijen weer aan de slag in wijk en buurt. Dit doen zij samen met bewoners. Het opstellen van een buurtagenda is daarbij praktisch en passend om ervoor te zorgen dat de wensen en behoeften voor de buurt van deze partijen bij elkaar worden gebracht. De factsheet ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ bespreekt zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent.

Toelichting op het maken van een buurtagenda

Eerder organiseerden we drie online bijeenkomsten over het maken van een buurtagenda, die allen terug te kijken zijn. Daarin gaven we onder andere toelichting op:

Programma Leefbaarheid en Veiligheid en WijkWijzer

Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners. Het platform voor dit leernetwerk is WijkWijzer. Via dit platform wordt kennisuitwisseling over leefbare en veilige wijken gestimuleerd tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners.

De eerder verschenen handreiking (juni 2021).