Hoe maak ik een buurtagenda?

Zeven bouwstenen voor een vliegende start

10 juni 2021
Na een periode van relatieve afwezigheid gaan gemeenten, woningcorporaties en andere partijen weer aan de slag in wijk en buurt. Dit doen zij samen met bewoners. Het opstellen van een buurtagenda is daarbij praktisch en passend om ervoor te zorgen dat de wensen en behoeften voor de buurt van deze partijen bij elkaar worden gebracht. De handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent.

Auteur(s)

Matthijs Uyterlinde, Merel Ooms, Radboud Engbersen, Silke van Arum e.a.

In samenwerking met

Zicht krijgen op wat er speelt in de buurt

Een buurtagenda brengt de beleving van een buurt door bewoners (de leefwereld, wij noemen dit het ‘binnenperspectief’ of ‘vertellen’) en de beelden die gemeenten en andere partijen (vanuit de systeemwereld, wij noemen dit het ‘buitenperspectief’ of ‘tellen’) samen. Beide perspectieven leggen vaak andere accenten. Daardoor kan er weerstand, spanning en zelfs conflict ontstaan tussen bewoners en de gemeente en andere partijen.

Een buurtagenda zorgt voor een visie op de gewenste ontwikkeling van een gebied die door alle belanghebbende partijen wordt herkend en erkend. Zo’n gezamenlijke visie is essentieel om met een lange adem aan leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in een buurt te kunnen werken. Het zorgt bovendien voor samenhang tussen projecten en maatregelen. Daarnaast draagt het eraan bij dat het proces van het werken aan een toekomstbestendige buurt in gezamenlijkheid en samenhang tussen de betrokken partijen gebeurt.

Handreiking: ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’

Veel partijen worstelen echter met hoe je een goede buurtagenda opstelt. Zij hebben vragen zoals: hoe kun je cijfers over een buurt interpreteren? Hoe haal je verhalen op van bewoners? En wie betrek je in het proces? Daarom ontwikkelden Platform31 en Movisie de handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en het Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken (LPB).

Deze handreiking biedt een reflectie op wat een buurtagenda is en waar deze aan moet voldoen, en zeven bouwstenen voor het maken van een vliegende start met een buurtagenda. Er worden veel voorbeelden genoemd van instrumenten en methoden om cijfers en verhalen te verzamelen en bij elkaar te brengen in een buurtagenda. Ook praktijkvoorbeelden van succesvol afgeronde wijk- en buurtagenda’s komen aan bod.

Hoe_maak_ik_een_buurtagenda_-_Zeven_bouwstenen_voor_een_vliegende_start_-_Platform31-Movisie

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Naar WijkWijzer

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan