Evaluatie experiment ‘Verlengde verhuisketens’

In 2011 en 2012 hebben wooncorporaties onder begeleiding van Platform31 geëxperimenteerd met het bevorderen van de doorstroming in huurwoningen met huurkorting en verhuisbegeleiding. Uit de evaluatie van het experiment blijkt dat ouderen bereid zijn naar een kleinere woning te verhuizen als het verschil in huurprijs niet te groot is en als de corporatie ze begeleidt bij de verhuizing. Op deze manier komen er grotere eengezinswoningen voor jonge gezinnen vrij.

Combinatie huurkorting en voorrang wachtlijst stimuleert verhuizingen

De belangrijkste conclusie van het experiment is dat een combinatie van huurkorting, voorrang op de wachtlijst en bemiddeling succesvol blijkt te zijn om verhuizingen te stimuleren. De gedachte dat één verhuizing een reeks verhuizingen op gang zou brengen, bleek te kloppen. Het experiment heeft bovendien laten zien dat de aanpak met huurkorting betaalbaar kan zijn.

Achtergrond evaluatie

RIGO Research en Advies evalueerde het experiment dat in Leiden, Apeldoorn, Noordwijk en Culemborg en omgeving bij 8 wooncorporaties liep. Er vonden ruim 120 verhuizingen plaats. In Leiden en Noordwijk bleek het experiment minder succesvol dan in Apeldoorn en Culemborg. Dat komt waarschijnlijk door het beperktere aanbod aldaar, de lokale uitwerking van het experiment en de bekendheid ervan.

Wegnemen belemmeringen doorstroming woningmarkt

De (sociale) woningmarkt in Nederland zit op slot. Jonge gezinnen wachten lang op grotere eengezinswoning. Een van de oorzaken daarvan is dat ouderen van wie de kinderen uit huis zijn, niet ‘doorstromen’ naar een kleinere huurwoning. Hun woningen zijn goedkoop en vertrouwd, en de ouderen zien soms op tegen de rompslomp van een verhuizing. Het experiment beoogde deze belemmeringen weg te nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Anne-Jo Visser of Marrit van der Schaar.