Download

×

Download bestand

Essay prestatiemeten in het sociale domein

Hoe uitvoerders, wethouders en gemeenteraden samen prestaties kunnen meten in het sociale domein

Auteurs:
Wouter Rutten (projectleider Platform31), Lydia Sterrenberg (senior projectleider Platform31/wetenschappelijk onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam) en Wouter Vos (adviseur maatschappelijk rendement Rebel Groep)

De veranderingen in het sociale domein brengen sturingsvraagstukken met zich mee. Gemeenteraden willen sturen op cijfers en prestaties, maar niet alles laat zich kwantificeren. Een afrekencultuur kan bovendien contraproductief werken.

Voortbordurend op het ‘Handboek Prestatiemeten’ heeft Platform31 een essay geschreven om bij te dragen aan zinvol en effectief prestatiemeten in het sociale domein. Het essay verkent de posities en belangen van gemeenteraden, wethouders en uitvoerders rond prestatiemeting, onderzoekt op welke manier die manier die belangen met elkaar in conflict kunnen komen en doet suggesties voor hoe die drie partijen gezamenlijk tot constructieve en effectieve prestatiemeting kunnen komen.

Alleen cijfers meten niet goed genoeg