Download

pdf, 6 MB

×

Download bestand

Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

Quickscan van tien praktijkvoorbeelden

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. In 2020 liep het tekort op tot meer dan 300.000 woningen. Naast het bouwen van nieuwe woningen zijn er andere oplossingen nodig. Het stimuleren van doorstroming kan een deel van de oplossing zijn. Doorstroming betekent dat huishoudens verhuizen van de ene naar de andere woning. De woning die zij achterlaten, komt hierdoor beschikbaar voor anderen. Dit lost de schaarste niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling.

In deze publicatie richten wij ons op de doorstroom van senioren op de woningmarkt. Van senioren wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Vaak passen senioren hun huidige woning aan zodat zij hier kunnen blijven wonen wanneer gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning én woonomgeving.

Quickscan

Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop doorstroming kan worden gestimuleerd, voerde Platform31 in de tweede helft van 2020 een quickscan uit. De centrale vraag van deze quickscan luidt:

  • Op welke, zowel effectieve als efficiënte, wijze kunnen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen senioren, in zowel de sociale huur- als de koopsector, stimuleren of ondersteunen om door te stromen naar een woning die geschikt is voor het langer thuis wonen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een literatuurstudie gedaan, zijn tien praktijkvoorbeelden geïnterviewd en zijn de uitkomsten van het onderzoek in een spiegelsessie getoetst en verdiept.

In deze publicatie delen we de resultaten van de quickscan. Naast de geleerde lessen staan de praktijkvoorbeelden beschreven. De uitkomsten zijn waardevol voor gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke en commerciële initiatieven die zich inzetten om (vitale en minder vitale) senioren aan een geschikte woning te helpen.

doorstroming-stimuleren-van-senioren-op-de-woningmarkt