Download

Pdf, 1,7 MB

×

Download bestand

Bekijk ook

Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!
Gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid op sociaal wonen

Cover gebouw vd volkshuisvesting

De sociale huur onder vuur

Acht professionals over de toekomst van het sociaal wonen

De opgave in de sociale huursector groeit. Er is een tekort aan woningen, de huren zijn sneller gestegen dan de inkomens en de leefbaarheid in wijken met veel corporatiewoningen staat onder druk. De taak van de corporaties is ingeperkt en tegelijkertijd zien we dat vanuit een bredere maatschappelijke een beroep op hen wordt gedaan. Denk hierbij aan de energietransitie en de extramuralisering. Platform31 en haar partners wilden graag weten welke ontwikkelingen exact gaande zijn en welke oorzaken in de vorm van beleid en exogene factoren hieraan ten grondslag liggen. De uitkomsten hiervan zijn te lezen in het rapport Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!.

Acht deskundigen

Om het onderzoek een verdere verdieping te geven, vroegen we acht deskundigen uit verschillende domeinen om een opinie:

  • Jan van der Schaar (voormalig hoogleraar volkshuisvesting en grondig kenner van de corporatiesector) geeft in zijn essay een reflectie op de beleidskeuzes die zijn gemaakt vanaf de jaren negentig tot nu waarin hij ingaat op de ordening (liberalisatie en decentralisaties) en sturing (instrumentarium).
  • Erik Dannenberg (voorzitter Divosa), Karin Schrederhof (wethouder Delft), Mariëtte Heemskerk (bestuurder De Goede Woning) en Jos van der Lans (cultuurpsycholoog) gaan in op de positie van de corporaties in het brede domein van welzijn en zorg.
  • Paulus Jansen (voormalig bestuurder Woonbond en wethouder Utrecht) en Arjen Zandstra (regisseur strategie Wooncompagnie) geven aan dat het in de volkshuisvesting ontbreekt aan een gedragen definiëring over wat een redelijke prijs-kwaliteitsverhouding van een sociale huurwoning is.
  • Ton Selten (voormalig voorzitter Woonbond) gaat in op het matchen van middelen en de ondernemingslogica die zich hiertegen verzet.

Debat renovatie van de volkshuisvesting

Op 28 oktober gingen toonaangevende experts in gesprek over de toekomst van het sociaal wonen. Want het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Heeft u het debat gemist?

Cover sociale huur onder vuur 3