ODL-supplement - De reikwijdte van het bestemmingsplan

Het supplement (pdf) is te bestellen tegen betaling van €199,- excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

De reikwijdte van het bestemmingsplan in relatie tot het omgevingsplan

Leergang Op Dezelfde Leest - supplement 2 - 2015


Het tweede supplement van 2015 van het bestemmingsplannetwerk Op dezelfde leest (ODL) van Platform31 gaat over ‘De reikwijdte van het bestemmingsplan in relatie tot het omgevingsplan’.

Waarom dit onderwerp?

Het komt steeds vaker voor dat een bestemmingsplan regels stelt over niet strikt ruimtelijke zaken. Dit betreft bijvoorbeeld milieu- en natuuraspecten, maar ook aspecten als parkeren, evenementen, waardevolle bomen, omgevingskwaliteiten. Zaken die veelal ook in sectorale wetgeving zijn te vinden. Wat betekent deze trend voor het verschil in reikwijdte tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan?

Deze ontwikkeling van de verbreding van de reikwijdte van het bestemmingsplan sluit goed aan bij de komende Omgevingswet. De Omgevingswet heeft immers tot doel een integraal kader te bieden voor alle aspecten die met de omgeving in brede zin te maken hebben. En dat kader dient een plek te krijgen in het omgevingsplan. In dit supplement analyseren we het verschil in reikwijdte tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan op twee punten: inhoudelijk en instrumenteel.

Het doel van dit supplement is handvatten te bieden om een soepele overgang naar de Omgevingswet te bewerkstelligen. Het supplement laat zien dat in het bestemmingsplan al veel onderwerpen kunnen worden geregeld, die op dit moment elders worden geregeld. Deze onderwerpen moeten onder de vigeur van de Omgevingswet een plek krijgen in het omgevingsplan. Door in bestemmingsplannen nu al sectorale aspecten te regelen, kan hierop worden voorgesorteerd.

Contact

Maarten Hoorn
Maarten Hoorn
Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

www.platform31.nl/odl