cover Ladder duurzame verstedelijking 234wr

Het supplement is te bestellen tegen betaling van €199,- excl. 21% btw.
U ontvangt het digitale PDF bestand van de actualisatie uit december 2015 en de factuur.

De Ladder voor duurzame verstedelijking

Leergang Op Dezelfde Leest - supplement 1 - 2015

Het eerste supplement van 2015 van het bestemmingsplannetwerk Op dezelfde leest (ODL) van Platform31 gaat over de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Dit onderwerp blijft actueel, onder andere door een constante stroom aan nieuw jurisprudentie. In december 2015 is daarom een actualisatie van dit supplement verschenen, waarin de meest recente jurisprudentie is verwerkt.

Waarom dit onderwerp?

De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is sinds eind 2012 een wettelijke verplichting bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en is bovendien overgenomen in verschillende provinciale omgevingsverordeningen. Uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat geen toepassing is gegeven aan de Ladder in 72% van de ruimtelijke plannen in de periode eind 2012-2013. Inmiddels is de Ladder ook ‘ontdekt’ als bezwaargrond in planologische procedures, waardoor dit meer dan eens leidt tot een (motiverings)vernietiging van een nieuwe ruimtelijke regeling. Het is daarom belangrijk om op een goede manier toepassing te geven aan de Ladder bij ruimtelijke besluiten.

Het supplement gaat in op de vraag in welke gevallen en op welke wijze u de Ladder voor duurzame verstedelijking moet toepassen om een voldoende motivering te bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling. Deze vraag wordt onder meer beantwoord door lijn te brengen in de uitleg van de term ‘een nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Tevens wordt een antwoord gegeven op de vraag met welke gegevens een ‘actuele regionale behoefte’ kan worden gemotiveerd. Tot slot komen aanbevelingen aan bod voor de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking, mede aan de hand van recente jurisprudentie.

contact

Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met:

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

Meer over Op Dezelfde Leest