Download

pdf, 2,3 MB

×

Download bestand

Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden

Deel 3: Cliëntbenadering en stress-sensitieve aanpak

Per 1 januari 2021 wijzigde de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Die is erop gericht om het vroeg signaleren van (huur)schulden makkelijker te maken. Dat draagt bij aan het voorkomen van problematische schulden en het zo nodig eerder inzetten van schuldhulpverlening. Platform31 en NVVK organiseerden online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. De opbrengsten van deze bijeenkomsten delen we samen met kennis, praktijkervaringen en tips van woningcorporaties en gemeenten in drie handreikingen. In dit derde deel kijken we naar de benadering van cliënten en hoe je als woningcorporatie je dienstverlening effectiever en stress-sensitiever inricht. We delen de belangrijkste bouwstenen voor een stress-sensitieve aanpak, goede voorbeelden en delen tips & tricks.