Download

pdf, 6 MB

×

Download bestand

Circulaire economie in verduurzaming van bestaande wijken

Platform31 koppelt de mogelijkheden van circulariteit aan het aardgasvrij maken van wijken. De publicatie ‘Circulaire economie in verduurzaming van bestaande wijken’ is het verslag van het eerste experiment binnen het programma ‘Circulaire economie bij verduurzaming van wijken’.

Om onderzoek te doen naar de mogelijkheden op het niveau van de lokale overheid, heeft Platform31 in samenwerking met de gemeente Den Helder een experiment uitgevoerd. Dit vond plaats in de Schouten en Schepenenbuurt, onderdeel van de wijk De Schooten. Hiervoor wordt in hoofdstuk 1 de wijk in kaart gebracht door middel van open data van Het Kadaster en het CBS. Dit levert een wijkprofiel waarin zowel de technische als de sociaaleconomische eigenschappen van de wijk visueel worden weergegeven.

In het tweede hoofdstuk wordt de koppeling tussen de energietransitie en circulariteit onderzocht, specifiek tegen de achtergrond van de verduurzaming van een wijk. Hier komt ook de ontwikkeling van de roadmap circulariteit aan bod, en hoe deze ontworpen is zodat alle gemeenten deze kunnen gebruiken.

Hoofdstuk drie geeft antwoord op de vraag “Hoe kun je als gemeente beleid op het gebied van circulaire bouweconomie op de R-ladder plaatsen, en de buurt verbinden met bovenliggende niveaus?” door de relatie tussen het Rijk, de provincie en het lokale niveau te verkennen. Op deze manier kunnen gemeenten beter bepalen op welk schaalniveau het effectief is om circulaire maatregelen te nemen. De R-ladder kan hierbij als indicator voor het bepalen van ambitieniveaus fungeren.

voorbeeldpagina 4 roadmap verduurzaming
voorbeeldpagina (klik voor vergroting)
cover-circulaire-woningbouw-in-de-eu

Tutorial van Paola Huijding bij de roadmap