Download

Pdf, 1,2 MB

×

Download bestand

Betaalbare nieuwbouw

Leidt een uitvraag zonder bestek tot goedkopere huurwoningen?

De roep om betaalbare huurwoningen wordt steeds luider. De gemiddelde huurprijs in de sociale sector steeg het afgelopen decennium om verschillende redenen, waaronder de verhuurderheffing en de nieuwbouw van steeds grotere woningen. Inmiddels is een trend ingezet om woningen weer kleiner te bouwen met minder wws-punten. Met de passendheidsnorm stuurt de overheid sinds 2016 op huurprijzen onder de aftoppingsgrens van 592,55 euro of 635,05 euro (prijspeil 2017) afhankelijk van het type huishouden. Door deze norm moeten corporaties 95 procent van hun sociale woningvoorraad tegen een huurprijs op of onder de aftoppingsgrens verhuren. Naast de aanpassing van de huidige huurprijzen streven veel corporaties naar betaalbare woningen via nieuwbouw. Zij willen nieuwbouwwoningen goedkoper realiseren om woningen kostprijsdekkend te verhuren onder de aftoppingsgrens.

Van aanbesteden naar afnemen

Platform31 startte in oktober 2016 het experimentenprogramma ‘Van aanbesteden naar afnemen’. Aan dit experimentenprogramma deden zeven corporaties mee, die hun marktuitvraag niet meer aan de hand van een bestek, maar aan de hand van functionele prestatie-eisen in de markt wilden zetten. In deze rapportage brengen we de aanpakken van de deelnemende corporaties aan het experimentenprogramma in beeld en kijken we of hun andere aanpakken leidden tot lagere stichtingskosten.

Cover betaalbare nieuwbouw