Download

Pdf, 1,2 MB

×

Download bestand

Bekijk ook

In de eerste leerkring Adaptieve Woningprogrammering verkende Platform31 in 2019 hoe een adaptieve benadering kan helpen een toekomstbestendig programmeerproces in te richten. Op deze pagina delen wij onze lessen en resultaten.

Adaptieve woningprogrammering

Van knelpunten naar speelruimte

Nederland kent een groot tekort aan woningen. Ondanks de vele bouw- en renovatieplannen en initiatieven worden te weinig nieuwe woningen gerealiseerd. De huidige werkwijze bij woningprogrammering draagt er mede aan bij dat de vergunningverlening van nieuwbouwplannen stokt. Als verdere ontwikkeling of realisatie van plannen uitblijft, is het nu vaak niet mogelijk nieuwe plannen te ontwikkelen. Bovendien is er vaak meer aandacht voor aantallen dan voor kwaliteit, en in de praktijk gaat afstemming tussen de betrokkenen lastig. Er is dan ook behoefte aan een andere manier van werken.

Knelpunten en nieuw model

In deze publicatie zoomen we in op de praktijk van woningprogrammering. Het bevat een overzicht van de ervaren knelpunten in de huidige werkwijze. Gevolgd door een nieuw model om woningprogrammering meer adaptief te maken. Dat helpt gemeente, provincies en markpartijen om in te spelen op voorbijkomende kansen en veranderende omstandigheden. Om adaptief te kunnen zijn, is onder andere speelruimte nodig. Een gezamenlijke visie en een afwegingskader helpen daarbij.

Probleemanalyse huidige woningprogrammering
Adaptieve woningprogrammering conceptueel model
Cover adaptieve woningprogrammering