Download

Pdf, 2,66 MB

×

Download bestand

Aandacht voor vergrijzing in de omgevingsvisie

Ruimte voor wonen, welzijn en zorg in ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Nederland vergrijst in hoog tempo. Grotere groepen mensen worden minder mobiel. Dat heeft invloed op ruimtelijke opgaven voor het wonen, de woonomgeving, nabijheid van zorg en voorzieningen, sociale netwerken en mobiliteit. Het is daarom logisch dat gemeentelijke omgevingsvisies hier aandacht aan besteden. Platform31 maakte een beknopte analyse van de wijze waarop verschillende gemeenten (Deventer, Nieuwegein, Sluis, West Betuwe en Zwolle) dit thema agenderen, het opnemen in hun (ontwerp)visie en dit concreet maken in ruimtelijke keuzen. In deze factsheet laten wij zien hoe vijf gemeenten dit uitwerkten.