Download

Pdf, 2,7 MB

×

Download bestand

Aan de slag in kwetsbare wijken

Staalkaart van aanpakken en initiatieven voor vitale wijken

Auteurs Matthijs Uyterlinde en Niels Gastkemper

Hoe zetten de steden en hun lokale partners zich in om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te verbeteren? Platform31 organiseerde een Community of Practice waarin de expertise en ervaring van beleidsmakers professionals uit twaalf steden centraal stond. In interactieve themabijeenkomsten wisselden zij kennis en ervaringen uit over vernieuwende aanpakken en methodieken. In deze publicatie is de oogst is gebundeld, rondom vier thema’s: kwaliteit van het wonen, kwetsbare groepen in de wijk, energietransitie in de wijk en nieuwe (economische) dynamiek de wijk. Dit rapport biedt geen standaardrecept of definitief antwoord, maar een overzicht van kansen, knelpunten en dilemma’s bij het werken aan vitale wijken. Het is bedoeld voor bekende (gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen) en nieuwe spelers (zoals ondernemers, zorgverzekeraars, nutsbedrijven) die concreet aan de slag willen met het verbeteren van het leefklimaat van kwetsbare wijken.

De publicatie ‘Aan de slag in kwetsbare wijken’ vormt het vervolg op het in maart 2017 gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Kwetsbare wijken in beeld’, waarin de leefbaarheidsontwikkeling en de actuele vraagstukken die in kwetsbare wijken spelen, in kaart zijn gebracht.

Bekijk ook

Platform31 bundelt alle informatie over het kennisprogramma ‘Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing’ op een overzichtelijke projectpagina.

Cover aan de slag in kwetsbare wijken