Kwetsbare wijken in beeld

7 maart 2017
Platform31 en het G32-stedennetwerk zoeken in het kennisprogramma ‘Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing’ naar vruchtbare aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van kwetsbare wijken op peil te houden. Welke vraagstukken doemen op, welke oplossingen worden ingezet en welke beleidskaders zijn daarbij nodig? Dit rapport is onderdeel van het kennisprogramma en brengt de huidige staat van de kwetsbare wijken in Nederland in beeld.

Auteur(s)

Jeroen van der Velden en Matthijs Uyterlinde

De afgelopen twintig jaar zijn veel Nederlandse stadswijken ingrijpend verbeterd. Sinds eind jaren negentig investeerden de steden, in samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen en met steun van het Rijk, miljoenen in de verbetering van kwetsbare wijken. Door de economische crisis en door gewijzigd overheidsbeleid, raakte de stedelijke vernieuwing de afgelopen vijf jaar echter in een impasse.

Platform31 onderzocht hoe het nu met deze wijken gaat. Vanaf 2012 stagneert de positieve ontwikkeling van de leefbaarheid in wijken die de afgelopen decennia als probleemwijk, aandachtswijk of prioriteitswijk zijn gelabeld. Verdiepend onderzoek in twaalf wijken naar oorzaken van de afnemende leefbaarheid laat zien dat in deze wijken concentraties ontstaan van kwetsbare groepen, zoals mensen die in armoede of met schulden leven, vroegtijdige schoolverlaters en mensen uit de maatschappelijke opvang. De crisis, maar ook de nieuwe Woningwet en de decentralisaties in het sociale domein komen hard aan in deze wijken. Een nieuwe impuls is daarom nodig van gemeenten, Rijk en andere maatschappelijke partners.

Aan deze verkenning liggen twee deelstudies ten grondslag. Rigo Research en Advies voerde in opdracht van Platform31 een kwantitatieve analyse van de leefbaarheid uit in meer dan 130 (voormalige) kwetsbare wijken op basis van de Leefbaarometer, een statistisch instrument waarmee de leefbaarheid sinds 2002 op buurtniveau wordt gemonitord. Ten tweede zijn twaalf kwalitatieve wijkanalyses uitgevoerd. Samen met het hoofdrapport Kwetsbare wijken in beeld download u de rapportages van de beide deelstudies (ingesloten in een zip-bestand).

1. Hoofdrapport Kwetsbare wijken in beeld

Hoofdrapport 'Kwetsbare wijken in beeld'

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
2. Bijlage Leefbaarheidsontwikkeling

Bijlage Leefbaarheidsontwikkeling

Download deze publicatie
3. Bijlage Wijkanalyses

Bijlage Wijkanalyses

Download deze publicatie

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan