Inclusiepacten Stimuleren participatie van mensen met een beperking

Looptijd project: 2023-2025
Project

Hoe draag je concreet bij aan het verbeteren van de participatie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, bij op een, scholen, sportverenigingen of in een dierentuin? Organisaties die zich hebben verbonden binnen een inclusiepact gaan de komende twee jaar met deze vraag aan de slag. Wij ondersteunen hen met een leer- en ontwikkeltraject op maat en delen opgehaalde lessen en kennis.

Wat is een inclusiepact?

Een inclusiepact is een coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in een bepaalde sector of regio die met elkaar samenwerken aan concrete acties die belemmeringen voor mensen met een beperking wegnemen. Het ministerie van VWS ondersteunt dit initiatief. Het wil partijen verbinden die concreet verandering willen bereiken en stimuleert met ’Doe onbeperkt mee’  goede initiatieven én nieuwe impulsen die bijdragen aan de participatie van mensen met een beperking.

Vier gevormde inclusiepacten

Inmiddels zijn er vijf pacten gevormd die zich richten op verschillende doelen en doelgroepen:

  • Transitie onderwijs-werk: scholen en werkgevers werken in de regio Zwolle samen om de overgang van onderwijs naar duurzaam werk voor deze jongeren in het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs goed te laten verlopen.
  • Sociale revalidatie: instellingen uit de revalidatiezorg, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken aan een pact gericht op het terugkeren in maatschappij, naar werk en het leven met een beperking na medische revalidatie.
  • Inclusieve generatie: sport- en speeltuinverenigingen, scholen en de gemeente werken in de regio Deventer aan een inclusieve generatie door kinderen met en zonder een beperking samen te laten sporten, spelen en naar school te gaan.
  • Toegankelijke recreatie (dierenparken): dit pact heeft als doel, alle grote dierentuinen in Nederland fysiek en sociaal toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Deze beweging wordt gestart met maatschappelijke partijen in de gemeente Apeldoorn en bij de Apenheul.
Vraagje?!

Kom jij weleens een ontoegankelijke situatie tegen? En wil je dan iets doen maar je weet niet wat? We kunnen allemaal een bijdrage leveren aan meer toegankelijkheid. Door het gesprek aan te gaan, ontdek je wat je kunt doen. Deze tool helpt je op weg.

Contact

Suzanne Smeets Sociale inclusie en leefbaarheid 06 13 61 77 67

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan