Hoe stimuleer en ontwikkel je innovatie? Daarvoor klop je aan bij Netty van Triest. De themacoördinator wonen en zorg heeft jarenlange ervaring met het opzetten en managen van experimenten en complexe veranderingstrajecten in én tussen organisaties. Denk aan de uitstroom van mensen met psychische beperkingen: hoe zorg je dat deze doelgroep zelfstandig kan wonen? Hoe kom je tot een meerpartijen samenwerking, zodat bijvoorbeeld mensen vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijk Opvang (weer) succesvol thuis kunnen wonen? Of hoe zorg je voor woningaanpassingen voor senioren of een vernieuwing van het zorgvastgoed? Allemaal vragen waarmee Netty prima uit de voeten kan – dat heeft ze al bewezen. Ze onderzocht bijvoorbeeld hoe we voldoende woningen kunnen (ver)bouwen en nieuwe woonvormen ontwikkelen om de groeiende groep thuiswonende ouderen te ondersteunen en richt zich nu op de uitvoering binnen het programma Langer Thuis.

Netty is sterk in het opzetten en begeleiden van experimenten met praktijkpartners en ontwikkelt het liefst kennis in én met de praktijk. Ze is een heldere denker, ontwikkelaar en de drijvende kracht bij diverse programma’s en projecten binnen Platform31. Bovendien is ze zeer oplossingsgericht en vindingrijk in haar aanpak, analyse en presentatie.

Eerder werkte Netty als programmaleider en manager bij woningcorporaties WoonZorgNederand en SOR, zorgkantoor Zilveren Kruis Regio Rijnmond en zorgaanbieder SWZZ. In die functies werkte zij voortdurend aan de verbetering van wonen en zorg voor kwetsbare doelgroepen

Netty van Triest op platform31.nl