Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

06 57 94 36 56

De economie herstellen, verduurzamen, vernieuwen én innovatie aanjagen om het verdienvermogen te vergroten: steden en regio’s staan voor flinke economische opgaven. Jarenlang werkte Joost van Hoorn als adviseur voor overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties. En sinds 2013 werkt hij bij Platform31. Door al die ervaring weet hij waar mogelijke oplossingen voor die opgaven te vinden zijn en hoe je partijen en netwerken daarbij kunt verbinden. Als bestuurskundige met een minor in economische geografie is Joost gefascineerd in hoe overheden samenwerken met het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen aan het versterken van de economie van steden en regio’s. Hij is enorm gedreven en wil daardoor precies uitzoeken wat werkt en meedenken over wat samenwerkende partijen kunnen doen: hoe kan het anders of beter?

Steden en regio’s kunnen nog heel veel van elkaar leren. Daarvan is Joost overtuigd. Praktijkvoorbeelden, lessen, inzichten, kennis en ervaring uitwisselen, dat vindt hij belangrijk. Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden; je kunt beter samen slimmer worden. Niet voor niets is hij de drijvende kracht achter het Kennisnetwerk Regionale Economie, een virtuele werkplaats voor het uitwisselen van kennis, lessen, inzichten, ervaringen en praktijkvoorbeelden binnen regio’s, tussen regio’s en tussen rijk en regio’s. Met zijn projecten draagt Joost bij aan het versterken van de regionale economie met een merkbare impact voor ondernemers en inwoners. Deels door actief die kennisuitwisseling te organiseren over welke interventies, maatregelen en aanpakken werken, deels met kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek, zoals beleidsevaluaties en achtergrondstudies. Want die zorgen voor de nodige basis en verdieping.

Joost van Hoorn op platform31.nl