Ruimtelijk Economische Organisatie van Stedelijk Nederland

Looptijd project: 2022-2024
Project

Het REOS-netwerk 2.0 (de doorstart van het REOS-netwerk) staat voor de ‘Ruimtelijk Economische Organisatie van Stedelijk Nederland.’ Het netwerk zet – met inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van Platform31 – in op het formuleren van een agenda met grote strategische, ‘missie-gedreven’ ruimtelijk-economische vraagstukken voor de lange termijn. En op de vertaling daarvan naar concrete handelingsperspectieven voor de korte termijn.

In expertsessies en gesprekken met wetenschappers, rijksadviseurs en strategen van drie ministeries en de metropoolregio’s kijkt REOS 2.0 zo veel en zo integraal mogelijk vooruit: wat zijn de mogelijke geo-economische en ideologische ontwikkelingen die op ons afkomen? Wat doet Europa op het gebied van strategische autonomie? Welke economische sectoren zijn kansrijk voor Nederland en welke minder, en hoe verhoudt zich dit tot brede welvaartsdoelen? En welke institutionele kaders zijn nodig om uitvoering te geven aan deze agenda? De output van REOS 2.0 kan als belangrijke input dienen voor beleidsontwikkeling op het niveau van Rijk en regio’s.

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen. De ruimtelijke verbouwing lijkt onvoldoende geïntegreerd met de eveneens noodzakelijke economische en institutionele verbouwing van Nederland. Aangezien de economie én de ruimtevraag van bedrijven als gevolg van diverse transities in rap tempo veranderen, is het van groot belang dat nieuwe Nota Ruimte een goed doordachte ruimtelijke economische onderbouwing krijgt, rekening houdend met internationale en Europese ontwikkelingen én met het vizier op de lange termijn.

Contact

Jorn Koelemaij 06 30 29 78 27

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan