Via kleine stapjes een leerklimaat creëren op de werkvloer

Interview met dr. Menno Vos, lector Leven Lang Ontwikkelen (LLO), hogeschool Windesheim

Een dynamische arbeidsmarkt vraagt om wendbare en flexibele werknemers en organisaties. Banen verdwijnen en er ontstaan nieuwe banen. Om mee te bewegen met de continue veranderingen als gevolg van onder andere demografie, technologie en nu de gevolgen van de coronacrisis, is het van belang om kennis en vaardigheden op peil te houden. Lees meer

Netwerkorganisaties en organisatienetwerken

Effectief door sterke en snelle verbindingen

Professor Geert Teisman, voorzitter van de Wetenschappelijke board van Platform31, schreef een reflectie op de opkomst van organisatienetwerken in het publieke domein. Hij signaleert dat de meest succesvolle ondernemingen van dit moment dat succes vooral te danken hebben aan hun vermogen om netwerken en ketens op te bouwen en daarin voor zichzelf een sterke en financieel lucratieve positie te creëren. Lees meer

Indringende adviezen: breng de menselijke maat terug in de wijk

Bewoners en wijkwerkers willen de wijkgerichte aanpak vernieuwen

Het is één van de meest urgente opgaven van dit moment: hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van onder andere werkloosheid, schulden, eenzaamheid komen? Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie komen via een langjarige en lerende wijkaanpak? Lees meer

Dertien wooncoöperatie pilots op stoom!

Hernieuwd Actieprogramma wooncoöperaties 2020-2021

Inmiddels telt het Hernieuwd Actieprogramma Wooncoöperaties 2020-2021 van Platform31 dertien pilots en ze zijn al goed op weg. Lees meer

Op zoek naar de inrichting van regionale samenwerking op huisvesting van arbeidsmigranten

Verslag 4de bijeenkomst van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten, 26 november 2020

Om lokaal tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten te komen is naast een lokale visie en beleidskader, het ook essentieel om intergemeentelijk afspraken te maken. Hoe kan deze regionale samenwerking vorm krijgen en welke rol kan de provincie hierin spelen? Lees meer

Spel 'Visie op wonen en wijken' nu ook online

Spelenderwijs in gesprek over wat nodig is in de lokale woonopgave

Het ‘Visie op wonen’-spel is niet enkel een bordspel meer, maar kan nu ook online gespeeld worden. Het spel brengt rollen en belangen in kaart en helpt bij het opstellen van een breed gedragen woonvisie en het gezamenlijk stellen van prioriteiten, bijvoorbeeld voor prestatieafspraken. Lees meer

Het betrekken van het bestuur bij de Omgevingswet

Verslag G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 12 november

Voor veel bestuurders is de Omgevingswet meer een hulpmiddel voor maatschappelijke opgaven. De Omgevingswet biedt kansen, maar vraagt daarvoor ook bestuurlijke betrokkenheid in de vorm van het opstellen van aanvullende kaders over bijvoorbeeld participatie. Lees meer

Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

Webinar terugkijken

Door decentralisaties vanuit het Rijk kregen middelgrote gemeenten er de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden bij. Tegelijkertijd beschikken deze gemeenten over een beperkt budget en capaciteit om deze (extra) taken uit te voeren. Platform31 ging op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten. De belangrijkste opbrengsten werden tijdens een webinar besproken. Lees meer

Omscholing naar een baan in de techniek is maatwerk

Interview met Sandra Klaassens en Callista de Vrij, Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord)

Meer dan anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben een technisch beroep. Dat is nog niet genoeg, want door het hele land is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel. Platform31 sprak met arbeidsmarktcoaches Sandra Klaassens en Callista de Vrij van Servicepunt Techniek Noord over de arbeidsmarkt en hoe hun werkzaamheden er in de praktijk uitzien. Lees meer

Steden en maatschappelijke partners maken werk van 'ideale voetgangersstad'

Lopen draagt bij aan de gezondheid van lichaam en geest, het maakt de stad aantrekkelijker en veiliger én het is beter voor het milieu. Desondanks gaat er in de praktijk vaak weinig aandacht uit naar de voetganger. De City Deal Ruimte voor Lopen gaat hier verandering in brengen. Lees meer

Snel afspraken voor de begeleiding van uitstromers in Woerden

In Woerden hebben meerdere partijen het afgelopen jaar gewerkt aan betere afspraken, samenwerking en onderlinge afstemming bij de begeleiding van uitstromers van begeleid wonen en maatschappelijke opvang. Lees meer