Meerpartijensamenwerking: hoe zorg je voor begrip over elkaars onmogelijkheden?

In Amersfoort was de samenwerking rond wonen en zorg goed van wal gekomen. Maar een samenhangend geheel waarbij alle partners actief projecten uitvoerden? Nee, daar ontbrak het nog aan. De slag naar concretisering lukte vaak minder. Een betere organisatie, prioritering en gesprekken over de samenwerkingsrelatie brachten verandering. Lees meer

Column: Wie geraakt wordt, komt in beweging

Hamit Karakus

Dankzij de huidige crisis is het mogelijk om eerder en sneller in beweging te komen en ook grotere stappen te zetten dan dat we in het verleden ooit voor mogelijk hadden gehouden. Lees meer

Doorstroming van senioren op de woningmarkt: verleiden, faciliteren en experimenteren

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Naast het bouwen van nieuwe woningen kan het stimuleren van doorstroming een deel van de oplossing zijn. Platform31 voerde een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt. Lees meer

Terugkijken: Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

Op 26 februari gingen zeven aspirant Kamerleden in gesprek over de thema’s Ruimte en Wonen. Volgens I&O Research zijn dit na gezondheid c.q. corona voor de kiezers de belangrijkste thema’s voor de verkiezingen van 17 maart. Lees meer

City Deal 'Energieke wijken, duurzaam en sociaal' verbindt energietransitie aan leefbaarheid

Het vinden van slimme koppelingen tussen de energietransitie en het verbeteren van de leefbaarheid en de kansen voor bewoners in kwetsbare wijken. Dat is het doel van de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal. Lees meer

Wijkpark vernieuwd met denk- en doekracht van bewoners

Cromvlietplein in het Haagse Laakkwartier getransformeerd tot klimaatadaptief wijkpark met allure

Dankzij de inzet van bewoners en ondernemers is het Cromvlietplein in het Haagse Laakkwartier getransformeerd tot een wijkpark met allure. Wijkmanager John Nieuwmans: “Het wijkpark zorgt voor een vliegwieleffect. Bewoners zijn trots op hun wijk, gaan kansen zien voor hun buurt en voor zichzelf. Daar plukken we in de toekomst, met de energietransitie, de vruchten van.” Lees meer

Gezondheid, ook een taak van de corporatie?

Wonen Limburg staat als corporatie proactief in het leven en kijkt daarbij verder dan de stenen. Zo vindt de corporatie ook de gezondheid van haar huurders belangrijk. Hun eigen rol zien ze daarin terugkomen op drie manieren: de gezondheid verbeteren in de fysieke woning, het signaleren van zorgbehoeften en verbinden met het netwerk én tot slot het bouwen aan sociale cohesie. Lees meer

“Ik probeer altijd iets nieuws”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Peter Commissaris

Deze reeks portretten gaat over 'verbinders': zij die de connectie weten te maken tussen verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus, zodat integraal kan worden gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak. Steeds meer gemeenten leggen zich toe op zo'n aanpak. Voor dit laatste portret spreken we Peter Commissaris, programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Lees meer

Er samen méér van maken

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Evelien van Rijswijk-Hendriks

Een gebiedsgerichte aanpak vraagt om integraal samenwerken: gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners slaan de handen ineen om de wijk en de leefsituatie van hun bewoners te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen, zijn er binnen gemeenten ‘verbindingsofficieren’ nodig. Platform31 spreekt met verbinder Evelien van Rijswijk-Hendriks, programmamanager Nieuwstraatkwartier bij de gemeente Almelo. Lees meer

Samen wikken en wegen bij woningcorporaties: nieuw kennisnetwerk rond afwegen

Platform31 wil in contact komen met corporatiepartners die worstelen met afwegingsvragen en daar samen met andere corporaties aan willen werken. Doet u mee? Lees meer

Verzilveringskansen voor en door stedelijke transformatie

Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie bespraken we de uitdagingen bij en vooral ook opbrengsten van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Want een transformatie levert niet alleen meer woningen op. Het kan verouderde, verloederde plekken tot leven brengen en zelfs fungeren als vliegwiel voor de hele stad. Lees meer