Wijkpark vernieuwd met denk- en doekracht van bewoners

Cromvlietplein in het Haagse Laakkwartier getransformeerd tot klimaatadaptief wijkpark met allure

Dankzij de inzet van bewoners en ondernemers is het Cromvlietplein in het Haagse Laakkwartier getransformeerd tot een wijkpark met allure. Wijkmanager John Nieuwmans: “Het wijkpark zorgt voor een vliegwieleffect. Bewoners zijn trots op hun wijk, gaan kansen zien voor hun buurt en voor zichzelf. Daar plukken we in de toekomst, met de energietransitie, de vruchten van.” Lees meer

Gezondheid, ook een taak van de corporatie?

Wonen Limburg staat als corporatie proactief in het leven en kijkt daarbij verder dan de stenen. Zo vindt de corporatie ook de gezondheid van haar huurders belangrijk. Hun eigen rol zien ze daarin terugkomen op drie manieren: de gezondheid verbeteren in de fysieke woning, het signaleren van zorgbehoeften en verbinden met het netwerk én tot slot het bouwen aan sociale cohesie. Lees meer

“Ik probeer altijd iets nieuws”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Peter Commissaris

Deze reeks portretten gaat over 'verbinders': zij die de connectie weten te maken tussen verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus, zodat integraal kan worden gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak. Steeds meer gemeenten leggen zich toe op zo'n aanpak. Voor dit laatste portret spreken we Peter Commissaris, programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Lees meer

Er samen méér van maken

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Evelien van Rijswijk-Hendriks

Een gebiedsgerichte aanpak vraagt om integraal samenwerken: gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners slaan de handen ineen om de wijk en de leefsituatie van hun bewoners te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen, zijn er binnen gemeenten ‘verbindingsofficieren’ nodig. Platform31 spreekt met verbinder Evelien van Rijswijk-Hendriks, programmamanager Nieuwstraatkwartier bij de gemeente Almelo. Lees meer

Samen wikken en wegen bij woningcorporaties: nieuw kennisnetwerk rond afwegen

Platform31 wil in contact komen met corporatiepartners die worstelen met afwegingsvragen en daar samen met andere corporaties aan willen werken. Doet u mee? Lees meer

Verzilveringskansen voor en door stedelijke transformatie

Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie bespraken we de uitdagingen bij en vooral ook opbrengsten van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Want een transformatie levert niet alleen meer woningen op. Het kan verouderde, verloederde plekken tot leven brengen en zelfs fungeren als vliegwiel voor de hele stad. Lees meer

“We gaan het gewoon doen!”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Peter Wijnsma

‘Verbindingsofficieren’ binnen gemeenten worden steeds belangrijker. Zij zijn onmisbaar in een gebiedsgerichte aanpak. Verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus moeten (meer) met elkaar worden verbonden, en dat is mensenwerk. Platform31 zet de ‘verbinders’ die hieraan bijdragen centraal in deze reeks portretten. In dit portret komt Peter Wijnsma, gebiedsmanager bij de gemeente Groningen, aan het woord. Lees meer

“Problemen die mensen echt in hun ‘zijn’ raken – dáár wil ik aan werken”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Evelyn Polhuijs

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken werken steeds meer gemeenten aan een gebiedsgerichte aanpak. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ binnen gemeenten steeds belangrijker. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. Voor dit derde portret spraken we Evelyn Polhuijs, gebiedswerker bij de gemeente Leeuwarden. Lees meer

Waardevolle kennis uit vijf jaar onderzoek naar stedelijke vraagstukken op VerDuS SURF Festival

Op 25 maart organiseert VerDuS een online kennisfestival voor onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals in stedelijke regio’s. Centraal staat de kennis uit vijf jaar onderzoek naar stedelijke vraagstukken die bij kan dragen aan de grote transitie- en transformatieopgaven in stedelijke regio’s. Lees meer

Bestaanszekerheid Tilburg: het gaat om meer dan financiën

Sinds 2020 werkt de gemeente Tilburg, deelnemer aan de vierde Leerkring Armoede en Gezondheid, met een nieuwe visie Bestaanszekerheid. Beleidsmedewerker Nathalie Peijs vertelt over de pilot om via een open gesprek breed zicht te krijgen op wat er bij inwoners met een minimum inkomen speelt. Lees meer

Ineens werd alles anders: Lessen uit coronatijd, over de samenwerking van gemeente en ondersteuningsinitiatieven in de wijk

In de publicatie De Kracht van het gewone beschreef Platform31 vorig jaar negen relatief kleine initiatieven die inwoners in een kwetsbare positie ondersteunen om zich te ontwikkelen. Door de coronamaatregelen veranderde alles rond deze initiatieven: van het contact met de inwoners tot de relatie met de gemeente. Platform31 sprak de initiatiefnemers na de eerste lockdown. Lees meer