Conny heemskerk internal thumb small 1534413205

Thuis in de wijk met tien werkafspraken

Interview met Conny Heemskerk

In Amsterdam willen de gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders kwetsbare groepen met een urgente woningvraag binnen drie maanden een passende, reguliere woning aanbieden met zorg op maat. Om dit te bereiken hebben de partijen samen met Cliëntenbelang en de Huurdersvereniging Amsterdam tien werkafspraken opgesteld en dat leidt tot mooi resultaat. Procesbegeleider Conny Heemskerk vertelt over de totstandkoming en het succes van de aanpak. Lees meer

Amsterdam ijburg moestuinvereninging proefeiland internal thumb small 1534409834

Boodschap voor de NOVI: begraaf het dualisme platteland en stad

Stad en platteland kunnen van grote waarde voor elkaar zijn. Toch krijgt de wisselwerking tussen deze twee gebieden nog weinig aandacht in de Nationale Omgevingsvisie. Hoe versterken we de band tussen platteland en stad? En wat levert dit op voor de nationale opgaven? Een oproep aan de ontwikkelaars van de omgevingsvisie om niet langer te denken in termen van dualiteit: stad en het platteland zijn complementair en hebben elkaar nodig voor hun opgaven. Lees meer

Ramplaan haarlem zonnestroomdelen k internal thumb small 1534341847

Wijkgericht verduurzamen is naast een technische ook een financiële en sociale opgave

Hoe zorg je ervoor dat je rekening houdt met zowel de technische, financiële als sociale aspecten bij het verduurzamen van wijken? In de Community of Practice aardgasvrije wijken leren gemeenten en andere betrokkenen hierover van elkaar en van externe experts. Lees meer

Ellen maat internal thumb small 1534245859

Thuiszorgtechnologie komt niet uit startblokken

Interview met Ellen Maat van zorginstelling Cordaan

We krijgen steeds vaker te maken met crisisopnames. Ouderen bij wie het thuis uit de hand is gelopen, vaak In de war, vermagerd, soms gevallen. Met thuiszorgtechnologie proberen we dat te voorkomen. Door op afstand een oogje in het zeil te houden”, vertelt Ellen Maat van zorginstelling Cordaan. Lees meer

Rob van den broeke internal thumb small 1534172344

Er is een format voor passiva-activa constructies nodig

Interview met Rob van de Broeke van QuaWonen

Matching en verevening zijn beladen woorden. Toch verschijnen er de laatste tijd bijzondere voorbeelden. Platform31 brengt deze voorbeelden in beeld en interviewt de matchmakers. In het tiende interview spreken we met Rob van de Broeke, directeur-bestuurder van QuaWonen in de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard. Lees meer

Integrale scholenbouwopgave 5 internal thumb small 1526303634

School vol Energie renovatie: gebouwprestaties ‘zo goed als kan’, in plaats van ‘zo slecht als mag’

Nu het programma in 2018 wordt afgerond, maken de experts van School vol Energie de balans op. In zeven brieven presenteren zij, ieder vanuit de eigen expertise, de belangrijkste lessen. Felix van Gemen - hij ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers die aan de slag willen met prestatiegericht uitvragen - richt de vijfde brief aan opdrachtgevers, opdrachtnemers, architecten en adviseurs. Lees meer

Gert jan hospers internal thumb small 1533212649

“Geen gebied is zo sterk veranderd als het platteland”

Interview met Gert-Jan Hospers

Begin dit jaar is de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling opgericht. Zes wetenschappers met variërende expertisegebieden buigen zich over vraagstukken rond bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. De komende tijd stellen we hen aan u voor. Dit keer is de beurt aan Gert-Jan Hospers, economisch geograaf aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Lees meer

Paulus internal thumb small 1532444633

Primaire kwaliteitsborging in de corporatiesector niet op orde

Interview met Paulus Jansen, directeur van de Woonbond

Matching en verevening zijn beladen woorden. Toch verschijnen er de laatste tijd bijzondere voorbeelden. Platform31 brengt deze voorbeelden in beeld en interviewt de matchmakers. In het negende interview spreken we met Paulus Jansen, directeur van de Woonbond. Lees meer

Surf   kort1 internal thumb small 1520872361

VerDuS SURF Pop Up 2018 open

Projectvoorstellen gezocht voor kennis en innovatie voor steden

Het instrument VerDuS SURF Pop Up is bedoeld voor kleine projecten die een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio’s. NWO publiceerde op 12 juli 2018 de nieuwste ronde VerDuS SURF Pop Up. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten. Lees meer

Img 20140626 wa0002 internal thumb small 1522248773

Aanpak vakantieparken: ruimtelijke strategieën en economische vitalisering

Terugblik tweede bijeenkomst CoP Aanpak vakantieparken

In opdracht van de VNG en in samenwerking met partners in Brabant en op de Veluwe startte Platform31 de Community of Practice Aanpak vakantieparken. Tijdens de tweede bijeenkomst gingen de deelnemers aan de slag met de onderwerpen ruimtelijke strategieën en economische vitalisering. Enkele deskundigen vanuit de Veluwe, Zeeland en Drenthe deelden hun inzichten. Lees meer

Eindhoven internal thumb small 1531820850

Word partnerstad van Turijn voor gemeentelijke innovaties in Europa

Tijdens een competitie van het Transfer Network Innova.TO in Turijn lieten ambtenaren zien dat zij goed in staat zijn om met innovatieve ideeën te komen voor de stad, als zij dit in samenwerking kunnen doen. Om die samenwerking en de uitwisseling over gemeentelijke innovaties tussen de verschillende Europese steden mogelijk te maken is Innova.TO op zoek naar een Nederlandse stad om deel te nemen aan het netwerk. Lees meer