Minister Hugo de Jonge onderstreept het belang van flexwonen

Met de realisatie van jaarlijks 15.000 flexwoningen wil het Rijk de druk op de woningmarkt verlichten. Gemeenten, corporaties en marktpartijen zien nut en noodzaak van flexibele woonoplossingen in, maar er bestaan ook barrières. Tijdens een webinar op 15 november deelt minister Hugo de Jonge zijn visie op flexwonen. Lees meer

Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars werk samen!

De woningbouwopgave is groot. Versnellen blijkt in de praktijk lastig. Een goede samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal. In een leerkring gaan medewerkers van gemeenten, corporaties en ontwikkelaars samen op zoek naar de juiste manieren van samenwerking. Lees meer

‘Rol van raadsleden’ in participatie-podcast

Platform31-onderzoek was basis voor een podcast-aflevering over participatie. Lees meer

Raadsleden controleren, bewoners beslissen in Rotterdamse warmtetransitie

In de wijk Heindijk in Rotterdam Zuid neemt de gemeente het voortouw in de warmtetransitie. De raad controleert of het (participatie)proces goed verloopt. Bewoners behouden wel zeggenschap over de uiteindelijke aansluiting, waardoor deelname van alle bewoners niet is gegarandeerd. Lees meer

Gezocht: vernieuwende maatschappelijke verkoopvarianten

Platform31 brengt in opdracht van de woningcorporaties in beeld welke maatschappelijke verkoopvarianten gemeenten en corporaties daarvoor momenteel inzetten. We zijn in het bijzonder op zoek naar innovatieve verkoopinstrumenten die minder drukken op de financiële balans van corporatie of gemeente dan ‘gangbare’ voorbeelden. Lees meer

Wethouders die werken in de wijkaanpak: laat u inspireren door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer

Wijklab-panel adviseert in Schiedam-Oost: geef wijkgericht werken een goede plek in de wijkaanpak

Een multidisciplinair expertpanel ging op bezoek in Schiedam-Oost. In dit Wijklab zette het de tanden in de vraag: hoe brengen we de top-down wijkaanpak samen met het bottom-up wijkgericht werken? Lees meer

Stadsvernieuwingslessen vinden gretig aftrek op Dag van het Klimaatakkoord

Klimaatkopstukken leren graag van de stadsvernieuwing. Lees meer

De juiste tone of voice bij elk type ondernemer

Tips voor aardgasvrije utiliteitsbouw

Ondernemers zijn niet allemaal hetzelfde. Hoe krijg je verschillende types ondernemers mee in de energietransitie? Lees meer

Oplossing van woningtekort hangt niet op nieuwbouw

“Het gaat niet om het halen van jaarlijks 100 duizend nieuwbouwwoningen, maar om méér woonruimte scheppen voor 100 duizend huishoudens. En daarvoor zijn, nog veel meer andere mogelijkheden. Benut die.” Lees meer

Duurzame bouwlogistiek stimuleren in verdichtende steden

De verdichtingsopgave in steden leidt tot meer bewegingen van bouwverkeer door bebouwd gebied. Deze toename kan zorgen voor overlast. Ook kan dit haaks staan op doelstellingen om uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Wat kunnen gemeenten en bouwbedrijven doen om binnenstedelijke bouwlogistiek te verduurzamen? Lees meer