Verzilveringskansen voor en door stedelijke transformatie

Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie bespraken we de uitdagingen bij en vooral ook opbrengsten van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Want een transformatie levert niet alleen meer woningen op. Het kan verouderde, verloederde plekken tot leven brengen en zelfs fungeren als vliegwiel voor de hele stad. Lees meer

“We gaan het gewoon doen!”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Peter Wijnsma

‘Verbindingsofficieren’ binnen gemeenten worden steeds belangrijker. Zij zijn onmisbaar in een gebiedsgerichte aanpak. Verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus moeten (meer) met elkaar worden verbonden, en dat is mensenwerk. Platform31 zet de ‘verbinders’ die hieraan bijdragen centraal in deze reeks portretten. In dit portret komt Peter Wijnsma, gebiedsmanager bij de gemeente Groningen, aan het woord. Lees meer

“Problemen die mensen echt in hun ‘zijn’ raken – dáár wil ik aan werken”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Evelyn Polhuijs

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken werken steeds meer gemeenten aan een gebiedsgerichte aanpak. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ binnen gemeenten steeds belangrijker. Platform31 brengt deze verbinders in beeld in een reeks portretten. Voor dit derde portret spraken we Evelyn Polhuijs, gebiedswerker bij de gemeente Leeuwarden. Lees meer

Waardevolle kennis uit vijf jaar onderzoek naar stedelijke vraagstukken op VerDuS SURF Festival

Op 25 maart organiseert VerDuS een online kennisfestival voor onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals in stedelijke regio’s. Centraal staat de kennis uit vijf jaar onderzoek naar stedelijke vraagstukken die bij kan dragen aan de grote transitie- en transformatieopgaven in stedelijke regio’s. Lees meer

Bestaanszekerheid Tilburg: het gaat om meer dan financiën

Sinds 2020 werkt de gemeente Tilburg, deelnemer aan de vierde Leerkring Armoede en Gezondheid, met een nieuwe visie Bestaanszekerheid. Beleidsmedewerker Nathalie Peijs vertelt over de pilot om via een open gesprek breed zicht te krijgen op wat er bij inwoners met een minimum inkomen speelt. Lees meer

Ineens werd alles anders: Lessen uit coronatijd, over de samenwerking van gemeente en ondersteuningsinitiatieven in de wijk

In de publicatie De Kracht van het gewone beschreef Platform31 vorig jaar negen relatief kleine initiatieven die inwoners in een kwetsbare positie ondersteunen om zich te ontwikkelen. Door de coronamaatregelen veranderde alles rond deze initiatieven: van het contact met de inwoners tot de relatie met de gemeente. Platform31 sprak de initiatiefnemers na de eerste lockdown. Lees meer

“Ik ritsel alles tussen straat en staat”

Portret van een verbinder in de gebiedsgerichte aanpak: Danielle van den Heuvel

In dit tweede portret is Danielle van den Heuvel, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam, aan het woord. Zij is een van de verbinders die Platform31 in beeld brengt in deze reeks. Lees meer

Drieluik taakgerichte populatiebekostiging: Meten van transformatie, die tijd kost bij taakgerichte populatiebekostiging

Deel 3: Sneladvies Meten van transformatie, die tijd kost bij taakgerichte populatiebekostiging

Drie knelpunten van gemeenten bij taakgerichte populatiebekostiging. Platform31 bracht twintig experts bij elkaar, van ervaringsdeskundigen tot juridisch experts, om te zoeken naar oplossingen. Zodat uw gemeente moeiteloos om vergelijkbare hobbels heen kan laveren. Deze keer in deel 3 het knelpunt: snel inzicht in de voortgang van de transformatiedoelen, terwijl effecten pas op lange termijn meetbaar zijn. (Alphen aan den Rijn). Lees meer

Slimme tool scant woningvoorraad voor aanpassingen langer thuis wonen

Om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen zijn geschikte woningen nodig. Maar hoe kun je nagaan welk deel van de woningvoorraad geschikt is of geschikt te maken is voor mensen met een zorgvraag? De Beslisboom woningaanpassingen biedt mogelijk uitkomst. Platform31 probeerde samen met de gemeenten Assen en Koudekerk aan de Rijn de tool uit. Lees meer

Financiële haalbaarheid woonvarianten senioren inzichtelijk gemaakt

Businesscases voor woonmix, buurtfunctie en zorgconcept

De financiering van woonvarianten voor senioren is complex, want de geldstromen voor wonen, zorg en welzijn zijn gescheiden. Platform31 bekeek samen met een groep koplopers en financieel experts wat noodzakelijk is om een goede businesscase voor deze nieuwe woonconcepten te ontwikkelen. Lees meer

Vanuit de belevingswereld van bewoners aan de slag met aardgasvrij

Ontwerpaanpak Dordtse wijk Crabbehof

Dankzij een socialdesignaanpak praat de gemeente in de Dordrechtse wijk Crabbehof met bewoners niet alleen over de energietransitie, maar ook over de vraag waarvan ze gelukkig worden. Angelique Meijer, wijkmanager in Crabbehof, werd geïnterviewd voor de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk. Lees meer