Nieuw stadshart voor Delfzijl aan zee; setting voor 'Wonen met een plus'

Woonvarianten voor senioren

Als antwoord op bevolkingskrimp kiest Delfzijl voor een kwaliteitsimpuls in wonen en recreatie. Sinds 2013 werkt de stad aan een ambitieuze gebiedsontwikkeling. Delfzijl zet in op een compacter winkelgebied, een verbinding met het strand en ‘Wonen met een plus’. Een woonconcept voor senioren en starters. Lees meer

Terugkijken: Webinar gezondheid en omgevingsvisie

Gemeenten hebben grote vrijheid om zelf invulling te geven aan hun omgevingsvisie en daarin gezondheidsbeleid en ruimtelijk beleid te verbinden en te borgen. Maar hoe doe je dat? We spraken erover tijdens ons webinar ‘Gezondheid in de omgevingsvisie’. Lees de belangrijkste opbrengsten of bekijk het volledige webinar terug. Lees meer

Brede steun voor wooncoöperaties

Minister Hugo de Jonge positief over wooncoöperatie binnen woonstelsel

Op 20 januari presenteerden Arie Lengkeek en Peter Kuenzli hun boek Operatie Wooncoöperatie. Minister Hugo de Jonge nam de publicatie in ontvangst. De kersverse minister toonde zich heel positief over de wooncoöperatie binnen ons woonstelsel. Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – ‘All-electric concept’ gestapelde bouw Emmeloord & proeftuin Nagele

Bekijk de presentaties van de derde etappe van de Inspiratietours aardgasvrije projecten, met een bezoek aan de Urkerwegflats in Emmeloord en PAW-proeftuin Nagele. Lees meer

Flexwonen in Den Bosch

Terugblik op het webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen

Tijdelijke (flex)woningen dragen bij aan het verlichten van de druk op de woningmarkt. Maar hoe krijg je dergelijke projecten van de grond? En welke valkuilen brengen ze met zich mee? In Den Bosch hebben de gemeente en corporatie Zayaz er al behoorlijk wat ervaring mee opgedaan. Zij delen hun lessen over het voortraject, de inkoop en de verhuur. Lees meer

"We moeten meer bieden dan alleen een huis, wij willen een leefbare wijk"

In gesprek met Robbert Waltmann, directeur van Woningstichting Den Helder

De rol van de woningcorporatie verandert. Hoe ontwikkelen de wijken van Den Helder zich? En wat is de rol van Woningstichting Den Helder daarin? Lees meer

“Laat je inspireren door de principes van de donuteconomie bij de rechtvaardige stad”

Een interview met Guido Walraven over duurzaamheid en samenwerken voor een rechtvaardige stad

Steeds vaker klinkt de roep om rechtvaardige, of inclusieve, steden. Maar wat kan daar precies onder worden verstaan, een rechtvaardige stad? Volgens Guido Walraven moet duurzaamheid vooropstaan en zouden de principes van de ‘donuteconomie’ hierbij kunnen inspireren. Platform31 ging er met hem over in gesprek. Lees meer

“Stimuleer en waardeer leerlingen voor kansengelijkheid in het onderwijs”

Interview met Linda van den Bergh, lector ‘Waarderen van diversiteit’ bij Fontys

Het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ was in 2020 het startpunt van een breed gesprek over de toekomst van het onderwijs. Groot onderhoud aan het onderwijssysteem is nodig om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten de kans krijgen het optimale uit hun talenten te halen. Eén van de aandachtspunten is de toenemende kansenongelijkheid. Lees meer

Flexwonen in de praktijk: Set-project op IJburg in Amsterdam

Terugblik op het webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen

Hoe werkt flexwonen in de praktijk? Tijdens de eerste etappe van de digitale flextour lieten de aanwezigen zich inspireren door een voorbeeld uit Amsterdam. In opdracht van woningcorporatie De Alliantie zijn in IJburg 141 woningen gerealiseerd voor starters van 18 tot en met 27 jaar, waarvan de helft statushouder is. Lees meer

Is de gemeentelijke tegemoetkoming in de zorgkosten goed geregeld?

De Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie eigen risico zijn met de decentralisaties van 2015 afgeschaft. Een deel van het budget is beschikbaar gesteld aan gemeenten, vanuit de gedachte dat er lokaal meer en beter maatwerk geleverd kan worden. Hebben zij het goed geregeld? Platform31-IVO zocht het uit. Lees meer

Platform31-IVO verwelkomt Victor Everhardt als nieuwe directeur-bestuurder

Afgelopen zomer kondigde Hamit Karakus zijn vertrek aan bij Platform31-IVO. De daaropvolgende wervings- en selectieperiode resulteerde in het aanstellen van Victor Everhardt die als nieuwe directeur-bestuurder van Platform31-IVO officieel zal starten op 18 februari 2022. Lees meer