Regulering middenhuur: scenario’s verkend, botsproeven in aantocht

De vraag om naar regulerende maatregelen voor de middenhuur te kijken, klinkt steeds luider. Uit de studies van Stec Groep en Brink blijkt dat huurprijsregulering een complexe en onzekere afruil met zich meebrengt tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Lees meer

Hoe pas je een stress-sensitieve aanpak toe bij vroegsignalering?

Terugblik derde themasessie

Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de derde themabijeenkomst stond cliëntbenadering en het toepassen van een stress-sensitieve aanpak centraal. Lees meer

Vergroenen met Big ‘Green’ Data?

Interview Fons van Kuik, Cobra Groeninzicht

Wie werk wil maken van een gezonde en klimaatbestendige stad, kan niet om de vraag heen: wat levert een groene leefomgeving nu eigenlijk op? Fons van Kuik (Cobra Groeninzicht) helpt die vraag beantwoorden. Lees meer

FriendsOnline helpt jongeren in Haarlemmermeer met sociaal contact in coronatijd

Met tien denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit tweede verhaal van welzijnsorganisatie MeerWaarde in Haarlemmermeer gaat over rekening houden met de mentale gezondheid van mensen. Lees meer

Woonzorgvisie: hoe zien corporaties hun rol en bijdrage? Drie tips!

Om te kunnen anticiperen op de benodigde zorg en ondersteuning aan huis, stelt een toenemend aantal gemeenten momenteel een woonzorgvisie op. Ook woningcorporaties denken hier actief bij mee. Hoe zien zij hun rol en welke bijdrage kunnen zij leveren? Deze vragen legden we voor aan woningcorporaties die partner zijn van Platform31. Lees meer

Vitale senioren ontwikkelen zelf minidorp aan waterfront Merwede

In een Dordtse stadsbouwgroep nemen vitale senioren het heft in eigen hand. In 2020 is hun ‘Minidorp in de stad’ opgeleverd. Elf ruimte appartementen met uitzicht op de druk bevaren Merwede en gedeelde voorzieningen. Initiatiefnemers Anke Kaulingfreks en Rob van der Kuil en architect Endry van Velzen delen hun drijfveren en ervaringen. Lees meer

Luisterartikel: Opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw

Hoe kun je opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden biedt dit luisterartikel een aantal aanbevelingen, inspiratie en handvatten. Lees meer

Bouwen voor aandachtsgroepen met de gemeenschap voor ogen: inspiratie en tips

Tijdens de Vijfde Verstedelijkingsconferentie van de provincie Zuid-Holland ging de aandacht uit naar het versnellen en innoveren van het bouwproces, maar ook naar het bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals woonvormen met zorg of begeleiding. Voor wie er niet bij was, een résumé. Lees meer

Terugkijken: Duurzame wijken in Europa

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PED-II)

Op 14 september vond de derde digitale netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PED-II) van Platform31 plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn gemeenten en kennisinstellingen door Christoph Gollner (programmamanager PED, JPI Urban Europe) en Mark Westerhuis (Platform31) geïnformeerd over Positive Energy Districts, het PED-programma, en welke voordelen gemeenten en kennisinstellingenkunnen ondervinden van deelname aan de PED-II call. Hieronder vindt u een korte terugblik van de bijeenkomst. Lees meer

Hoe vind je geschikte locaties voor flexwoningen?

Webinar geeft concrete antwoorden

Op 29 september vond het eerste webinar plaats uit de Praktijkreeks Flexwonen. Meer dan 100 woonprofessionals volgden het webinar waarin het ging om de vraag hoe je als gemeente, woningcorporatie en/of bouwer geschikte locaties vindt voor flexwoningen. Op deze vraag werd antwoord gegeven in de vorm van praktijkvoorbeelden, ontwerpstudies en een handige tool. Lees meer

"Naar een arbeidsmarkt die om skills draait"

Interview met Ronald Dekker, TNO

In een recente publicatie pleit TNO voor een arbeidsmarkt waarin het ontwikkelen van skills én het matchen van mens en werk op basis van skills centraal staan. Platform31 sprak met hoofdauteur Ronald Dekker over hoe er met skills geïnnoveerd kan worden naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt en wat dat vraagt van werkgevers en werknemers. Lees meer