WijkWijzer: hét kennisplatform over leefbaarheid en veiligheid

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid werd maandag 4 juli gelanceerd. De aandacht voor het leefklimaat in kwetsbare wijken is teruggekeerd. Daarom bundelen zes kennis- en netwerkorganisaties samen met BZK hun krachten in het kennis- en leerplatform WijkWijzer. Lees meer

Wat maakt een bewonersinitiatief in de warmtetransitie succesvol?

Hoe gaan bewonersinitiatieven te werk om hun doelen te bereiken? Wat lukt en wat niet? Platform31 volgt drie jaar lang acht initiatieven. We spreken Ruud Dorenbos van Platform31 over het onderzoek en Wietze van der Schaaf van Golfpark Gasvrij uit Lelystad over waar de kracht en behoeften liggen van hun initiatief. Lees meer

Terugkijken webinar Haalbaarheidsscan Woonvarianten senioren

Rekenen aan uw nieuwe wooninitiatief voor senioren? Check de financiële haalbaarheid

Annette Duivenvoorden (Platform31), Jasper Klapwijk (Kantelingen) en Marc van den Berg (RVO) gingen tijdens een webinar in op het kennisprogramma Woonvarianten senioren, het berekenen van de haalbaarheid en de twee Stimuleringsregelingen Wonen en Zorg en Ontmoetingsruimten voor Ouderen. Kijk de verschillende onderdelen van het webinar terug. Lees meer

Omgevingswetmaker, blijf bij je leest!?

Nu de huidige invoeringsdatum van 1 januari 2023 van de Omgevingswet opnieuw ter discussie staat, laait in de vakwereld én in de landelijke opinie een steeds fundamenteler debat op. Schoenmaker, blijf bij je leest! Maar welke? Lees meer

Terugblik congres: Impact van corona op het openbaar bestuur

Wat is de impact van de pandemie op het binnenlands bestuur? Daarover organiseerden Platform31, het ministerie van BZK en de Thorbeckeleerstoel van de Universiteit Leiden op 25 juni een congres. In een aftermovie nemen we u in vogelvlucht mee langs een aantal hoogtepunten van het congres. Of kijk het hele congres terug. Lees meer

Zomer-update Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden

Raadsleden spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. De drie Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden zijn geactualiseerd: een must read voor nieuwe raadsleden. Lees meer

Werken in een netwerk, wat levert het op?

Bij startende netwerken duurt het vaak een hele tijd voordat opbrengsten zichtbaar worden. Bij wat langer bestaande netwerken gaan partners op een gegeven moment hun knopen tellen. Is samenwerken in een netwerk rendabel? Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Karin (60) en Huub (70) verhuisden naar een appartement in hartje Delft: “We raken niet uitgekeken.”

Het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt draagt bij aan het passender wonen van senioren én helpt bij de aanpak van de woningmarktproblematiek. Karin en Huub Holthuizen vertellen hun verhaal. Lees meer

Placemaking bij gebiedsontwikkeling

Placemaking bij gebiedsontwikkeling: Wat is het nu precies? En hoe kan goed doordachte en -aangepakte placemaking eruitzien? Lees over de kernwaarden van placemaking, gemeenschapsvorming en andere placemakingsprocessen in de Haagse Binckhorst. Lees meer

Voedselkoplopers vernieuwen lokale aanpak en wetgeving

Interview met Frank Reniers (Agenda Stad)

Wat is de rol van de Rijksoverheid in de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving? We interviewden Frank Reniers. Lees meer

Omarm en versterk bewonersinitiatieven!

Lessen uit onderzoek bewonersinitiatieven in de warmtetransitie

Om de warmtetransitie tot een succes te maken zijn actieve bewoners onontbeerlijk. De gemeente en andere professionele partijen kunnen bewonersinitiatieven ondersteunen en stimuleren. Hoe? Zes lessen en een oproep. Lees meer