We zijn pas klaar als de bewoners zeggen: ‘ik word gehoord door Zayaz’

In gesprek met Mohamed Acharki, bestuurder van Zayaz

De Platform31-interviewreeks over de veranderde rol van de woningcorporatie gaat verder met een gesprek met Mohamed Acharki, bestuurder van Zayaz. Welke koers heeft deze corporatie voor zichzelf bepaald en hoe gaat zij om met de toenemende opgaven in haar wijken? Lees meer

Bouwen aan draagvlak voor flexwonen

Terugblik op het webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen

Het is vaak een van de grote obstakels bij de bouw van flexwoningen: buurtbewoners zien het niet zitten. Hoe overwin je deze weerstand en hoe creëer je draagvlak? Deze vragen stonden centraal op het derde webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen van 3 november. Diverse ervaringsdeskundigen gaven de circa 100 deelnemende professionals concrete tips mee. Lees meer

Kinderen doen het nu beter op school dankzij Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit vierde verhaal van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid gaat over hun investering in kansengelijkheid in het onderwijs. Lees meer

Documentaire ‘Wonen is bijzonder’

Over de kansen en oplossingsrichtingen rond de realisatie van woonwagenstandplaatsen

De documentaire (première: 25 november) laat op beeldende wijze de diversiteit onder woonwagenbewoners zien en vergroot daarmee de erkenning en bewustwording rondom de woonwagencultuur. Maar ook in beleid en regelgeving hoort deze manier van leven de erkenning te krijgen die ze mensenrechtelijk verdient. Lees meer

Stortplaatsen herontwikkelen met meervoudig gebruik

Artikel in een reeks over meervoudige waardecreatie

Op meer dan 4000 locaties hinderen verontreinigingen de ontwikkeling van gebieden. Nieuwe manieren van werken helpen om toch nieuwe functies te ontwikkelen. Een fraai voorbeeld is Groenewoud. Als het goed gaat, wordt deze stortplaats in het Noord-Hollandse Wijdemeren straks gesaneerd en heringericht als natuur- en recreatiegebied met woningen in een lint erlangs. Lees meer

Lesrijden op het digitale kruispunt van de Omgevingswet

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 7 oktober 2021

Een belangrijke randvoorwaarde voor de invoering van de Omgevingswet is een werkend digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Via het DSO kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien welke ontwikkelingen zijn toegestaan in de fysieke leefomgeving. Juist met het DSO moet nog flink geoefend en onderling afgestemd worden voordat het systeem klaar voor gebruik is op 1 juli 2022. Hoe pak je dat oefenen goed aan? Lees meer

Financiering van collaboratieve woonvormen

Een verslag van het Project Together!-seminar

Op donderdag 7 oktober 2021 organiseerden Platform31 en de TU Delft een seminar over de financiering van collectieve woonvormen. We keken naar belemmeringen, maar juist ook naar oplossingen om wooncoöperaties wél te kunnen financieren. Waar is dat gelukt, met welke partijen, onder welke voorwaarden en wat kunnen we leren uit het buitenland? Lees meer

Terugblik minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid

‘Wat hebben beleidsmakers bij gemeenten nodig voor een slagvaardige wijkaanpak als het gaat om leefbaarheid en veiligheid?’ Deze vraag stond centraal tijdens het online minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid, waar het platform WijkWijzer onderdeel van was. Lees meer

Lessen over gespikkeld bezit gezamenlijk verduurzamen uit De Hellen in Goirle

Iedereen moet overal kunnen meedoen met de energietransitie, ook mensen met een ‘smalle beurs’. Dat is de inclusieve gedachte achter een pilot voor het verduurzamen van gespikkeld bezit in de Rivierenbuurt van de wijk De Hellen in Goirle. Lees meer

Sleutelfiguren en specialisten zorgen in Amersfoort voor toegankelijke informatie over coronamaatregelen

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit derde verhaal van Amersfoort gaat over het investeren in toegankelijke informatie. Lees meer

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat georganiseerde participatie belangrijker dan ooit. Tijdens een online themasessie op 16 september verkenden we de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Lees meer