De samenhang der instrumenten: wie dirigeert het omgevingsorkest?

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet

Wie dirigeert het ‘Omgevingsorkest’, zorgt voor samenhangende tonen en een beleidscyclus die soepel draait? In de G40/G4-leerkring Omgevingswet stond die vraag centraal. De antwoorden kwamen van het programma Aan de slag, de VNG, de VPNG en de gemeenten Haarlem, Rotterdam, Amersfoort en Deventer. Lees meer

Stedelijke verdichting met wonen en werken in Little C in Rotterdam

Terugblik Yurps-excursie

Little C is een hypermoderne wijk in Rotterdam, met op minder dan een hectare 330 koop- en huurwoningen, daktuinen, ontmoetingspleinen, kantoren, werkplekken, horeca, ateliers en kleinschalige winkels. Tijdens de Yurps-excursie nam een groep jonge professionals een kijkje in dit unieke stukje stad. Lees meer

Toekomstbestendige gebiedstransformatie

Hoe kunnen we met stedelijke gebiedstransformaties toekomstbestendige woongebieden realiseren? Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie gaan overheden, ontwikkelaars, corporaties, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten op zoek naar het antwoord op deze vraag. Lees meer

Checklist dienstverlening Omgevingswet

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet kan consequenties hebben voor de dienstverlening van gemeenten. Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden en voorkomen dat het niveau van de dienstverlening (tijdelijk) achteruitgaat? En hoe wordt er landelijk nagedacht over een serviceorganisatie? Lees meer

“Een thuis is meer dan je huis”

Interview met Anne Koning (provincie Zuid-Holland)

De ruimtelijke opgaven zijn nergens in Nederland zo prangend als in Zuid-Holland: een laaggelegen, dichtbevolkte en economisch sterke deltaprovincie. Daarom is Zuid-Holland dé aangewezen provincie voor het eerste lustrum van het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Gedeputeerde Anne Koning legt uit hoe Zuid-Holland de verstedelijkingsopgave het hoofd biedt. Nu en in de toekomst. Lees meer

Geluid bij gebiedsontwikkeling: wat is de impact van de Omgevingswet?

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat, verandert de regelgeving rondom geluid bij gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders en hoe kan je anticiperen op deze veranderingen? Lees meer

Hoe geef je nieuwe raadsleden een flitsende start met de Omgevingswet?

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Dit betekent dat er veel raadsleden met kennis van de Omgevingswet vertrekken. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede overdracht, zodat raadsleden een flitsende start kunnen maken met deze complexe materie. Een aantal gemeenten heeft al ervaring opgedaan en deelt hun geleerde lessen. Lees meer

Circular wood: van gebruikt hout tot nieuwe producten voor woningcorporaties

Interview met Marta Male-Alémany en Tony Schoen, Hogeschool van Amsterdam en Erik van Bergeijk, woningcorporatie Rochdale

Platform31 is partner in het project Circular Wood for the Neighbourhood. Daarin verkennen we hoe digitale productie en robotisering kan bijdragen aan nieuwe toepassingen voor hergebruik van hout uit renovaties door woningcorporaties. We spreken enkele sleutelpersonen over de opzet, voorlopige resultaten en (mogelijke) vervolgstappen. Lees meer

Bouwen in de directe omgeving van het spoor

De verstedelijkingsopgave richt zich steeds vaker op spoorzones, want ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen en specifieke eisen. Waar moet je rekening mee houden als je gaat bouwen in de directe omgeving van het spoor? Lees meer

De kerstballen in de Omgevingswetboom

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet: Aanvullingswetten Bodem, Geluid en Grondeigendom’

Als je de Omgevingswet ziet als een grote kerstboom, dan zijn de aanvullingswetten de ballen die eraan hangen. Nu alleen nog zorgen dat de kleuren goed worden afgestemd. In deze laatste leerkring van 2021 komen de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingswet Geluid aan bod. Lees meer

Transformatie van winkelgebieden

Een digitale rondreis langs Hengelo, Oosterhout en Rotterdam

Hoe zorgen Hengelo, Oosterhout en Rotterdam voor vitale winkelgebieden? En wat kunt u leren van hun aanpak? De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseerden gezamenlijk een online bijeenkomst, waarin we de transformatie van winkelgebieden onder de loep namen. Lees meer