De weg tot inwerkingtreding van de Omgevingswet

Terwijl gemeenten zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de ontwikkelingen rond het DSO en juridische ontwikkelingen door. In de leerkring Omgevingswet bespraken de programmamanagers van de G40/G4 onder meer over het proces rondom de inwerkingtreding. Lees meer

Sociale woningbouw versnellen door samenwerking

Tot 2030 moeten er 250.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden. In dit artikel leest u hoe corporaties, ontwikkelaars en gemeenten de krachten bundelen om dit doel te bereiken. Lees meer

Bereiken van consensus met de Mutual Gains Approach

De Mutual Gains Approach is een gestructureerde werkwijze die zoekt naar de gemeenschappelijke meerwaarde voor alle belanghebbenden, onder andere bij gebiedsontwikkelingen. Marc Wesselink (bureau WesselinkVanZijst) vertelt over de basisprincipes. Lees meer

Steden pleiten voor langer uitstel van Omgevingswet

Nu de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot ten minste 1 juli 2023, pleiten enkele grote steden voor een nog latere invoeringsdatum. Eindhoven, Den Haag en Groningen willen de wet op 1 januari 2024 laten ingaan. Zo is er voldoende voorbereidingstijd na het definitieve besluit in de Eerste Kamer, dit voorjaar. Lees meer

Inwerkingtreding Omgevingswet: laat het DSO niet liggen

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 6 oktober 2022

Dit is de tijd om je Digitaal Stelsel Omgevingswet te ontwikkelen als gemeente. Met het aangekondigde uitstel van de Omgevingswet is de laatste horde naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in zicht. Die heeft alles te maken met de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Lees meer

Stapsgewijs werken aan verdere vergroening van de leefomgeving

Meer groen in de wijken, ook buiten het stadscentrum. In bestaande wijken liggen veel kansen voor vergroening, ook als ze al relatief groen zijn. Het instrument programma, één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, kan hierbij ondersteunend zijn. Lees meer

Duurzame bouwlogistiek stimuleren in verdichtende steden

De verdichtingsopgave in steden leidt tot meer bewegingen van bouwverkeer door bebouwd gebied. Deze toename kan zorgen voor overlast. Ook kan dit haaks staan op doelstellingen om uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Wat kunnen gemeenten en bouwbedrijven doen om binnenstedelijke bouwlogistiek te verduurzamen? Lees meer

De juridische reis naar de Omgevingswet

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 8 september 2022

Het wijzigen van het omgevingsplan zorgt vaak voor hoofdpijn. Juridische veranderingen door de Omgevingswet kunnen deze hoofdpijn verergeren. Er zijn echter (tijdelijke) maatregelen die je kunt nemen om deze wat te verlichten. Lees meer

Een integrale aanpak bij het vergroenen van de leefomgeving

De deelnemende gemeenten in de leerkring ‘vergroening en het omgevingsprogramma verkennen wat er nodig is om groennormen te behalen. Lees meer

Hoe kunnen overheid en markt omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 3

In deze podcast gaat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw RVO) en Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep) over het omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten. Lees meer

Mensen maken het verschil bij wijktransformaties

Interview met Marieke Wenneker, Fontys Hogeschool

Mensen maken het verschil bij wijktransformaties. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Marieke Wenneker, docent-onderzoeker aan Fontys Hogeschool, pleit in haar postdoc-onderzoek voor een mensgerichte aanpak. Lees meer