Nieuw stadshart voor Delfzijl aan zee; setting voor 'Wonen met een plus'

Woonvarianten voor senioren

Als antwoord op bevolkingskrimp kiest Delfzijl voor een kwaliteitsimpuls in wonen en recreatie. Sinds 2013 werkt de stad aan een ambitieuze gebiedsontwikkeling. Delfzijl zet in op een compacter winkelgebied, een verbinding met het strand en ‘Wonen met een plus’. Een woonconcept voor senioren en starters. Lees meer

Gekleurde vergrijzing vraagt om passend woonzorg aanbod

Steeds meer gemeenten hebben een woonzorgvisie. Wat opvalt is dat zowel binnen de visie als bij het ontwikkelen van woonvormen voor senioren er weinig aandacht is voor ouderen met een migratieachtergrond. Moet dit niet anders? Lees meer

Maatschappelijk grondbeleid inzetten voor woonvarianten senioren

De betaalbaarheid van gebiedsontwikkeling staat flink onder druk. Dat belemmert het realiseren van onze woonwensen, onder meer die van senioren. Nieuwe woonvarianten voor deze doelgroep en andere gewenste maatschappelijke doelen worden realiseerbaar door een andere benadering van grond-, vastgoed- of ontwikkelbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Lees meer

Dorpsinitiatief in Vledder realiseert zelf woonvoorziening met zorg

Als we het hebben over een zelfredzame samenleving, zijn de Drentenieren uit het dorp Vledder hun de tijd ver vooruit. Vereniging Dorpsbelang Vledder is de drijvende kracht achter de nieuwe woonvoorziening De Borgstee: huur- en koopwoningen en een logeeropvang voor senioren met en zonder zorgvraag. We spreken Cees Hesse, voormalig voorzitter van Dorpsbelang Vledder. Hij blikt terug en deelt de geleerde lessen. Lees meer

Werken aan een woonzorgvisie: Oisterwijk

Steeds meer gemeenten hebben een visie ontwikkeld op de woonzorgopgave. Ook de gemeente Oisterwijk is hiermee bezig. Marleen Claassen en Astrid van Oosterhout, respectievelijk beleidsadviseur wonen en sociaal domein, delen hun ervaringen met het opstellen hiervan. Lees meer

Goed voorbereid ouder worden in Breda

Professionals en vrijwilligers in de gemeente Breda bereiden senioren voor op het ouder worden. Daarbij kijkt men veel verder dan sec naar ‘wonen’. Via een servicepunt, informatiebijeenkomsten en een woonscan krijgen senioren advies over veilig wonen, woningaanpassingen en hulp- of zorgverlening. Lees meer

Terugkijken: trendtalks 2021

Over ruimte & wonen, zorg & welzijn, duurzaamheid

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zond Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven. Hebt u een uitzending gemist? Ze zijn nu terug te kijken. Lees meer

Een businesscase vergroot de haalbaarheid van woonvarianten voor senioren

Er is grote behoefte onder senioren aan nieuwe woonvormen. Variërend van woonconcepten die hen verleiden door te stromen vanuit hun eengezinswoning tot woonvormen gericht op langer thuis wonen met zorg en ondersteuning in nabijheid. "Als je een locatie hebt, kun je voor nieuwe initiatieven aanspraak maken op de stimuleringsregeling wonen en zorg", aldus de RVO. Een businesscase blijkt een belangrijke succesfactor. Lees meer

Financieringsconstructie voor collectief wonen

Vóór en mét senioren in Waalwijk en Bergen op Zoom

Steeds meer senioren zoeken naar nieuwe woonconcepten in het middensegment. John en Eduard, twee generaties van de familie Sars, hebben hiervoor de financieringsconstructie Collectief Wonen ontwikkeld, gericht op bewoners die hun krachten bundelen in een coöperatieve vereniging en gezamenlijk een prettige (kleinschalige) woonwijk creëren en behouden. Lees meer

Woonzorgvisie: hoe zien corporaties hun rol en bijdrage? Drie tips!

Om te kunnen anticiperen op de benodigde zorg en ondersteuning aan huis, stelt een toenemend aantal gemeenten momenteel een woonzorgvisie op. Ook woningcorporaties denken hier actief bij mee. Hoe zien zij hun rol en welke bijdrage kunnen zij leveren? Deze vragen legden we voor aan woningcorporaties die partner zijn van Platform31. Lees meer

Vitale senioren ontwikkelen zelf minidorp aan waterfront Merwede

In een Dordtse stadsbouwgroep nemen vitale senioren het heft in eigen hand. In 2020 is hun ‘Minidorp in de stad’ opgeleverd. Elf ruimte appartementen met uitzicht op de druk bevaren Merwede en gedeelde voorzieningen. Initiatiefnemers Anke Kaulingfreks en Rob van der Kuil en architect Endry van Velzen delen hun drijfveren en ervaringen. Lees meer