Podcast31: Groen loont - gezonde leefomgeving in aandachtswijken

Special GezondIn

Welke kennis is beschikbaar over groen en welke gezondheidsdoelen levert groen op? Deze podcast belicht de meerwaarde van groen voor de gezondheid, en die gezien de klimaatopgave ook zo welkom is. Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Inclusieve samenleving’

In de trendtalk over inclusieve samenleving staan de rechtvaardige stad en een gezonde leefomgeving centraal. Er zijn wijken en buurten ontstaan waar relatief veel mensen in kwetsbare posities wonen die te kampen hebben met bestaansonzekerheid en gezondheidsachterstanden. Wat doen we daaraan? Lees meer

Huidige wetten te beperkt om te kunnen sturen op een gezonde voedselomgeving

Interview met Miranda Vroom (ministerie van VWS)

De huidige wet- en regelgeving is namelijk ontoereikend voor gemeenten om een gezonde voedselomgeving te realiseren, vindt Miranda Vroom. Ze vertelt over het preventieakkoord en de brief die onlangs naar de Tweede Kamer ging, waarin staatssecretaris Van Ooijen pleit voor nieuwe wettelijke kaders. Lees meer

Werken met de mens centraal: hoe Mobility Mentoring bijdraagt aan de Groningse aanpak

De gemeente Groningen experimenteerde met coachend werken. Dit krijgt nu een structurele plek in hun werkwijze. Lees meer

Sociaal domein in Leiden ontwikkelt door: voor en na corona

Interview met Karin Fahner, gemeente Leiden

Hoe gaan gemeenten om met de sociale gevolgen van corona? Karin Fahner, programmamanager Social Impact bij de gemeente Leiden, vertelt hoe door de coronapandemie nieuwe doelgroepen in beeld kwamen, de fysieke en mentale gezondheid van inwoners nog steeds aandacht heeft en dat de gemeente zich voorbereidt op meer armoede en schulden. Lees meer

Terugkijken webinar: experimenteren met regelluwe bijstand en gezondheidsverschillen verkleinen

In dit webinar delen Platform31 en Pharos nieuwe inzichten op basis van hun onderzoek naar experimenten basisbanen en regelluwe bijstand. De gemeente Amsterdam vertelt over haar ervaringen met regelluwe bijstand en de potentie die er ligt op het gebied van parttime werken. Lees meer

Podcast31 – #9 Armoede en sociale cohesie in de wijk

In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In deze Podcast31 praten we met drie experts over de aanpak armoede in de wijk, met aandacht voor gezondheid en sociale cohesie. Lees meer

Woningcorporatie Domijn draagt bij aan gezond wonen én leven

Interview met Renate Finkers en John Lammers, woningcorporatie Domijn

Gezond wonen en leven is voor veel bewoners niet vanzelfsprekend. Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de gemeente. Maar ook woningcorporaties kunnen hieraan bijdragen. We laten zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en zorg- en welzijnspartijen, werken aan een betere gezondheid en welzijn van huurders. Lees meer

Voedselkoplopers vernieuwen lokale aanpak en wetgeving

Interview met Frank Reniers (Agenda Stad)

Wat is de rol van de Rijksoverheid in de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving? We interviewden Frank Reniers. Lees meer

Voedselbeleid: steeds meer gemeenten zien de noodzaak

Interview met Leon Meijer en Marieke Seip (gemeente Ede)

De gemeente Ede zet hoog in op haar gezonde en duurzame voedselambities. We lezen er meer over in dit vierde interview in de reeks over de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving. Lees meer

Terugkijken webinar: hoe woningcorporaties werken aan gezondheid en welzijn van huurders

Tijdens ons webinar ‘Wonen, een stevige basis voor gezondheid’ lieten we zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en zorg- en welzijnspartijen, werken aan een betere gezondheid en welzijn van huurders. Kijk hem nu terug. Lees meer