Tien lessen voor raadsleden over participatie in aardgasvrije wijken

Raadsleden kunnen een cruciale rol spelen bij het betrekken van bewoners in de warmtetransitie. Hoe? Lessen en tips uit vier koplopergemeenten. Lees meer

Sluit aan bij het actieprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’!

We zoeken 10 gemeenten die van elkaar willen leren hoe de energietransitie wordt gebruikt om de leefbaarheid in een kwetsbare wijk te verbeteren. Lees meer

Participatie aardgasvrij: raad Goeree-Overflakkee stelt kaders en stimuleert

Op Goeree-Overflakkee daagt de gemeente haar bewoners uit om zelf een alternatief te kiezen voor verwarmen met aardgas. Bewoners zijn blij met hun invloed maar vragen zich ook af tot hoe ver hun verantwoordelijkheid reikt. Lees meer

Belangrijke rol gemeenten in stevige groene EU-ambities

Gemeenten hebben een flinke kluif aan de regeling van de Europese Green Deal. Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft Europa gemeenten veel te bieden. Lees meer

Samenspel tussen gemeente en bewoner: zeven lessen en een oproep voor gemeentesecretarissen

Als je het goed organiseert, is de gemeentesecretaris bijna niet meer nodig in het samenspel tussen gemeente en bewoner. Zeven lessen over onder andere vaardigheden, taal, lokale bestuurscultuur en het opzoeken van grenzen Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Duurzame ontwikkeling’

Energiearmoede of sociale energietransitie? Aan het eind van het jaar kunnen we niet om de actualiteit van energieprijzen heen. Energiearmoede staat op de agenda. In deze trendtalk gaan we in twee ronden op deze opgave in en (onder)zoeken we de agenda voor de komende tijd. Lees meer

Raadsleden zoeken hun plek in Nijmeegse warmtetransitie

In Nijmegen willen wijkbewoners een Buurt-energiesysteem; wat is de rol van raadsleden daarbij? Lees meer

Participatie in de warmtetransitie: breng als griffie je raad in positie!

Nu gemeentes de uitvoeringsplannen bij de transitievisie warmte opstellen, is participatie van bewoners van groot belang. Wat is de rol van gemeenteraadsleden en hoe steunt de griffie hen daarbij? Lees meer

Actieagenda Heel het MKB Circulair!

Het mkb moet in actie komen om in 2050 (vrijwel volledig) circulair te zijn, maar dat is geen eenvoudige opgave. Platform31 heeft met verschillende publieke en private partijen intensief samengewerkt om het mkb te ondersteunen en de transitie te versnellen. Dit heeft geleid tot een gedeelde Actieagenda, die in verschillende landelijke circulaire initiatieven zal worden meegenomen. Lees meer

Kleinschalig warmtenet werkt: nu én later

Kleinschalige warmtenetten werken: om bewoners snel van het gas af te krijgen en als voorbereiding op grootschalige netten. Lees meer

Ervaringsdeskundige armoede: “Laat je vooroordelen thuis”

Op het eerste gezicht financieel voordelige besluiten, zoals de aanschaf van zonnepanelen, liggen voor mensen in armoede niet voor de hand. Lees meer