Participatie aardgasvrij: raad Goeree-Overflakkee stelt kaders en stimuleert

Op Goeree-Overflakkee daagt de gemeente haar bewoners uit om zelf een alternatief te kiezen voor verwarmen met aardgas. Bewoners zijn blij met hun invloed maar vragen zich ook af tot hoe ver hun verantwoordelijkheid reikt. Lees meer

Samenspel tussen gemeente en bewoner: zeven lessen en een oproep voor gemeentesecretarissen

Als je het goed organiseert, is de gemeentesecretaris bijna niet meer nodig in het samenspel tussen gemeente en bewoner. Zeven lessen over onder andere vaardigheden, taal, lokale bestuurscultuur en het opzoeken van grenzen Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Maatschappelijke slagkracht’

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over ‘Brede Welvaart’: wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag? Lees meer

Raadsleden zoeken hun plek in Nijmeegse warmtetransitie

In Nijmegen willen wijkbewoners een Buurt-energiesysteem; wat is de rol van raadsleden daarbij? Lees meer

Participatie in de warmtetransitie: breng als griffie je raad in positie!

Nu gemeentes de uitvoeringsplannen bij de transitievisie warmte opstellen, is participatie van bewoners van groot belang. Wat is de rol van gemeenteraadsleden en hoe steunt de griffie hen daarbij? Lees meer

Raadsleden: kijk naar participatie door de ogen van bewoners

Participatie of betrokkenheid, een kwestie van perspectief

Is het nou participatie of betrokkenheid? Perspectief maakt het verschil Lees meer

‘Rol van raadsleden’ in participatie-podcast

Platform31-onderzoek was basis voor een podcast-aflevering over participatie. Lees meer

Raadsleden controleren, bewoners beslissen in Rotterdamse warmtetransitie

In de wijk Heindijk in Rotterdam Zuid neemt de gemeente het voortouw in de warmtetransitie. De raad controleert of het (participatie)proces goed verloopt. Bewoners behouden wel zeggenschap over de uiteindelijke aansluiting, waardoor deelname van alle bewoners niet is gegarandeerd. Lees meer

Effectief opgavegericht werken met domeinoverstijgend budgetteren

Interview met Angela Riddering en Herrie Geuzendam, adviesbureau PRCS

Voor opgaven en aanpakken die tussen domeinen in vallen kan domeinoverstijgend budgetteren en verantwoorden een oplossing bieden om financiering mogelijk te maken. Sommige overheden experimenteren hiermee. Een gesprek met Angela Riddering en Herrie Geuzendam van adviesbureau PRCS over hun ervaringen met deze manier van werken. Lees meer

Energie voor de wijk - in Haarlem doen bewoners het zelf

Ultieme participatie vraagt aandacht voor rol van de gemeenteraad

Bewoners in Haarlem krijgen alle ruimte om zelf de overstap naar een zonnewarmtenet te maken. Wat betekent dat? Lees meer

“Er zit kracht in bewonersinitiatieven”

Achtergrond bij EenVandaag-reportages over bewonersinitiatieven. Lees meer