Hoe woningcorporaties woningdelen toepassen: friendscontracten en kamerverhuur

Woningdelen in de praktijk - deel 4

Woningcorporaties bieden soms eengezinswoningen of appartementen aan als deel- of friendswoning. Dat levert direct extra woonruimte op. Een artikel over woningdelen en praktijkvoorbeelden.  Lees meer

Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

Tijdens een webinar op 15 november legde minister De Jonge uit waarom het zo belangrijk is om flexwoningbouwprojecten te versnellen en wat hiervoor nodig is. Daarnaast gaven toonaangevende experts antwoord op uw meest prangende vragen. Lees meer

‘Beter benutten’ in de coalitieakkoorden

Woningdelen in de praktijk - deel 3

Platform31 analyseerde de gemeentelijke coalitieakkoorden op een reeks lokale thema's, waaronder wonen. Welke ambities hebben gemeenten om de bestaande woningvoorraad beter te benutten? Je leest het in het derde artikel uit de reeks 'Woningdelen in de praktijk'. Lees meer

Kleine uitbreidingen op woonwagenlocaties helpen ook!

Veel gemeenten hebben (nieuw) woonwagenbeleid vastgesteld of staan op het punt dit te doen. Maar om verschillende redenen worstelen ze met de realisatie ervan. Dit artikel geeft voorbeelden van gemeenten die daarom éérst bestaande en/of oude locaties uitbreiden. Lees meer

Minister Hugo de Jonge onderstreept het belang van flexwonen

Met de realisatie van jaarlijks 15.000 flexwoningen wil het Rijk de druk op de woningmarkt verlichten. Gemeenten, corporaties en marktpartijen zien nut en noodzaak van flexibele woonoplossingen in, maar er bestaan ook barrières. Tijdens een webinar op 15 november deelt minister Hugo de Jonge zijn visie op flexwonen. Lees meer

Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars werk samen!

De woningbouwopgave is groot. Versnellen blijkt in de praktijk lastig. Een goede samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal. In een leerkring gaan medewerkers van gemeenten, corporaties en ontwikkelaars samen op zoek naar de juiste manieren van samenwerking. Lees meer

Oplossing van woningtekort hangt niet op nieuwbouw

“Het gaat niet om het halen van jaarlijks 100 duizend nieuwbouwwoningen, maar om méér woonruimte scheppen voor 100 duizend huishoudens. En daarvoor zijn, nog veel meer andere mogelijkheden. Benut die.” Lees meer

Hoe gemeenten woningdelen mogelijk maken

Woningdelen in de praktijk - deel 2

Hoe verruimen gemeenten momenteel hun beleid verruimen om woningdelen (beter) mogelijk te maken? Je leest het in het tweede artikel uit de reeks 'Woningdelen in de praktijk'. Lees meer

Zes tips voor meer draagvlak voor flexwoningen

Flexibel wonen kan spoedzoekers aan woonruimte helpen. In de praktijk houden omwonenden niet zelden, om verschillende redenen, de realisatie van flexwoningen tegen. Buurtbewoners blijken vaak een vooringenomen beeld te hebben van de spoedzoekers, zeker wanneer dat vooral ‘kwetsbare doelgroepen’ zijn. Hoe ga je daarmee om als initiatiefnemers? Lees meer

Corporaties ruilen woningen om sneller te kunnen verduurzamen

Met een vastgoedruil geven twee Eindhovense woningcorporaties een impuls aan het verduurzamen van hun bezit. Met de ruil wisselen bijna 1.100 woningen van eigenaar. De deal levert miljoenen euro’s op aan investeringsruimte. Lees meer

Hart van Brabant werkt regionaal samen om tot meer en betere huisvesting te komen voor arbeidsmigranten

In de regio Hart van Brabant werken ca. 16.000 arbeidsmigranten. Zij zijn nu én in de toekomst belangrijk voor de regionale economie. De regio heeft gewerkt aan een samenwerkingsverband om de huisvesting van arbeidsmigranten verder te verstevigen in alle gemeenten. In een regionaal afsprakenkader werd de balans is gevonden tussen elkaar vasthouden en voldoende lokale flexibiliteit. Lees meer