Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 2

Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw? Daarover praat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in deze podcast met Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD). Lees meer

Gezocht: vernieuwende manieren van woningtoewijzing aan aandachtsgroepen

We komen graag in contact met corporaties, gemeenten en (zorg)organisaties die op slimme of innovatieve wijze aandachtsgroepen toewijzen. Lees meer

Hoe kun je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 1

In deze podcast gaat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Isabelle van de Geer (plaatsvervangend directeur directie Woningbouw bij het ministerie van BZK) over het versnellen van woningbouw binnen wettelijke kaders. Lees meer

Nieuwbouw vaker samen delen: een nieuwe trend?

Woningdelen in de praktijk - deel 1

In de reeks 'Woningdelen in de praktijk' laten we middels praktijkvoorbeelden zien hoe gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties woningdelen stimuleren en realiseren. In dit artikel zoomen we in op nieuwbouwconcepten die gebaseerd zijn op het ‘friendswonen’ en andere woningdeelconcepten. Lees meer

Circulariteit kun je eenduidig meten

Voorproefje web-bijeenkomst Circulariteit en energie-installaties

De Nationale Milieudatabase helpt gemeenten met het inschatten van milieuprestaties bij de energietransitie; een voorproefje van het webinar Circulariteit. Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Een nieuwe woning: een frisse start voor Kris (77)

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Tegelijkertijd wordt van senioren verwacht dat ze langer zelfstandig thuis wonen. In november 2021 verhuisde senior Kris Briedjal naar zijn nieuwe woning in Zoetermeer. Hij vertelt zijn verhaal. Lees meer

Podcast31 – #9 Armoede en sociale cohesie in de wijk

In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In deze Podcast31 praten we met drie experts over de aanpak armoede in de wijk, met aandacht voor gezondheid en sociale cohesie. Lees meer

Gebruik de Omgevingswet om gezondheid meer aandacht te geven

Interview met Arjan Nijenhuis en Irma Dekker (Aan de slag met de Omgevingswet)

Een gezonde leefomgeving heeft een prominente plek gekregen in de Omgevingswet. Bij besluiten die overheden nemen over de leefomgeving moet gezondheid een prominentere rol krijgen dan nu het geval is onder de Wet ruimtelijke ordening. We gingen hierover in gesprek met Arjan Nijenhuis en Irma Dekker van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'. Lees meer

Durf (meer) flexwoningen te bouwen!

De woningnood is hoog. Wie snel een woning nodig heeft, vindt moeilijk iets. Of betaalt al gauw de hoofdprijs en zoekt snel verder. Op korte termijn zijn er dringend meer betaalbare woningen nodig. Het realiseren van flexwoningen kan helpen om het woningtekort voor met name spoedzoekers te verkleinen. Lees meer

Locaties voor woonvarianten senioren

Grondbeleid, kavels en vastgoed voor woonvarianten senioren

Als gevolg van vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen is er een grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. Maar waar zijn ze te vinden? Lees meer

Platform31 en SamenspelNL helpen overheden op weg bij responsief werken

Professionals bij overheden en uitvoeringsorganisaties helpen om responsief werken toe te passen bij complexe vraagstukken zoals de Omgevingswet en energietransitie. Dat is het doel van de nieuwe samenwerking van Platform31 met SamenspelNL, het netwerk voor responsief werken. Lees meer