Woningprogrammering in Rivierenland: een adaptieve oogst

In de regio Rivierenland is de vraag naar woningen onderschat en het aanbod juist overschat. Hoe kan in de woningprogrammering beter worden omgegaan met onzekerheden in de toekomst? Hoe programmeer je effectiever en adaptiever, met behoud van kwaliteit? In een regionale leerkring bogen de gemeenten in Rivierenland zich samen met de provincie Gelderland over precies deze vraag. Lees meer

Samen lerend onderweg naar nieuwe woonwagenstandplaatsen in Oss

In 2014 tikte het College voor de Rechten van de Mens de gemeente Oss op de vingers: het uitsterfbeleid tast de kern van de woonwagencultuur aan en is daarmee discriminerend. Eind juni 2022 werd de eerste van de acht nieuwe duurzame woonwagens (terug)geplaatst op een oude woonwagenlocatie aan de Brasem. Wat moest er gebeuren om van afbouw- naar opbouwbeleid te komen? En hoe realiseer je vervolgens daadwerkelijk nieuwe standplaatsen? Lees meer

Goed groen verschilt per gebiedsontwikkeling

Groen kan een positieve bijdrage leveren aan waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Maar welk groen is goed, wanneer is het goed genoeg en hoe hou je ook na oplevering de ambities overeind? En hoe krijg je dat voor elkaar bij verdichting van steden? Lees meer

Van integrale omgevingsvisie naar samenhang in uitvoering: inspiratie uit Bronckhorst

Je kunt nog zo’n mooi proces doorlopen om een integrale omgevingsvisie te maken; echt spannend wordt het pas als er een concreet vraagstuk op tafel ligt, dat aan alle belangen raakt. Bronckhorst gaat de uitdaging aan. De nieuwe omgevingsvisie – “Bronckhorst twee keer zo mooi in 2035” – wordt nu uitgewerkt in Omgevingsprogramma’s. Met ambities op het vlak van werkgelegenheid en woningbouw, bereikbaarheid van voorzieningen en gezonde leefomgeving. Inspiratie uit de Achterhoek. Lees meer

Hoe betrek je bewoners bij de woonzorgvisie?

Burgerparticipatie kan ervoor zorgen dat de woonzorgvisie beter aansluit bij de bewoners. Hoe kunnen gemeenten gebruikmaken van de expertise van hun bewoners? Hoe betrek je hen bij het opstellen van de visie? Daarover gingen we in gesprek met Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden. Lees meer

Podcast31: Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

In de vierde aflevering van de podcastreeks 'Toekomstbestendig wonen met zorg' gaan we het hebben over grond en lokaal beleid om nieuwe woonvormen mogelijk te maken. Lees meer

De ambtenaar onder de Omgevingswet: een goede prater en een netwerker met politiek gevoel

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 19 mei 2022

Human Resource Management (HR of HRM) staat soms ver af van de directe veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Toch is een tijdige koppeling met de HR-afdeling noodzakelijk voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Nieuwe competenties die gevraagd worden van medewerkers gaan over gespreksvaardigheden, netwerkvaardigheden en politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Lees meer

"Gesprekken over het model van beleidscoördinatie maken expliciet wat impliciet leeft"

Interview met Janniek de Vries, afstudeerstagiaire MSc Bestuurskunde

Vanuit de master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verdiepte Janniek de Vries zich in de domeinoverstijgende gemeentelijke beleidssamenwerking rondom de woonzorgvisie. In dit interview belicht zij haar aanpak en reflecteert zij op de belangrijkste onderzoeksuitkomsten. Lees meer

Organisatienetwerken, houd de buitenwereld op de radar!

Een organisatienetwerk staat altijd midden in de maatschappij. De deelnemende organisaties pakken samen een maatschappelijke opgave op. Ze verenigen zich om dat issue. Het werken in zo’n netwerk is echt anders. Het vraagt de nodige energie en aandacht van alle betrokkenen. En dat heeft ook weer een risico. Lees meer

Gemeente Molenlanden werkt samen met lokale marktpartijen om tot gewenste huisvesting voor arbeidsmigranten te komen

Door toenemende woningnood, groei van het aantal arbeidsmigranten en door ontwikkelingen op camping De Put, realiseerde gemeente Molenlanden zich dat stevigere kaders nodig zijn om tot meer gewenste huisvesting voor arbeidsmigranten te komen. En dat zij baat heeft bij een samenwerking met marktpartijen om tot goede kaders te komen en de lokale problemen rond arbeidsmigratie te tackelen. Lees meer

Panorama Lokaal over de vergeten stadsrandwijken

Eén van de conclusies van Panorama Lokaal is dat er méér aandacht nodig is voor de stadsrandwijken, de vergeten buitenwijken van Nederland. Het ‘Middenland’, waarvoor weinig aandacht is. Het is er én niet nieuw, én er zijn altijd wel andere wijken waar grotere problemen spelen. Lees meer