De ambtenaar onder de Omgevingswet: een goede prater en een netwerker met politiek gevoel

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 19 mei 2022

Human Resource Management (HR of HRM) staat soms ver af van de directe veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Toch is een tijdige koppeling met de HR-afdeling noodzakelijk voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Nieuwe competenties die gevraagd worden van medewerkers gaan over gespreksvaardigheden, netwerkvaardigheden en politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Lees meer

"Gesprekken over het model van beleidscoördinatie maken expliciet wat impliciet leeft"

Interview met Janniek de Vries, afstudeerstagiaire MSc Bestuurskunde

Vanuit de master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verdiepte Janniek de Vries zich in de domeinoverstijgende gemeentelijke beleidssamenwerking rondom de woonzorgvisie. In dit interview belicht zij haar aanpak en reflecteert zij op de belangrijkste onderzoeksuitkomsten. Lees meer

Organisatienetwerken, houd de buitenwereld op de radar!

Een organisatienetwerk staat altijd midden in de maatschappij. De deelnemende organisaties pakken samen een maatschappelijke opgave op. Ze verenigen zich om dat issue. Het werken in zo’n netwerk is echt anders. Het vraagt de nodige energie en aandacht van alle betrokkenen. En dat heeft ook weer een risico. Lees meer

Gemeente Molenlanden werkt samen met lokale marktpartijen om tot gewenste huisvesting voor arbeidsmigranten te komen

Door toenemende woningnood, groei van het aantal arbeidsmigranten en door ontwikkelingen op camping De Put, realiseerde gemeente Molenlanden zich dat stevigere kaders nodig zijn om tot meer gewenste huisvesting voor arbeidsmigranten te komen. En dat zij baat heeft bij een samenwerking met marktpartijen om tot goede kaders te komen en de lokale problemen rond arbeidsmigratie te tackelen. Lees meer

Panorama Lokaal over de vergeten stadsrandwijken

Eén van de conclusies van Panorama Lokaal is dat er méér aandacht nodig is voor de stadsrandwijken, de vergeten buitenwijken van Nederland. Het ‘Middenland’, waarvoor weinig aandacht is. Het is er én niet nieuw, én er zijn altijd wel andere wijken waar grotere problemen spelen. Lees meer

Versneld aanleggen van warmtenetten voor sociale huurwoningen

Obstakels, doorbraakmomenten en brillen

Wie warmtenetten voor 2,4 miljoen sociale huurwoningen versneld wil aanleggen heeft zijn transitiepartners nodig. Hoe werken corporaties, gemeenten en warmtebedrijven samen? Lees meer

"Wel of geen krimp is niet de kwestie, hou gebieden veerkrachtig en vitaal"

Interview met Bettina Bock, hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland

“Je moet je bij het maken van plannen niet blindstaren op de vraag of er in deze regio’s al dan niet krimp is, je kunt beter kijken naar manieren die nodig zijn om deze gebieden vitaal te houden zodat mensen er willen en kunnen leven", aldus hoogleraar Bettina Bock. Lees meer

WijkWijzer: hét kennisplatform over leefbaarheid en veiligheid

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid werd maandag 4 juli gelanceerd. De aandacht voor het leefklimaat in kwetsbare wijken is teruggekeerd. Daarom bundelen zes kennis- en netwerkorganisaties samen met BZK hun krachten in het kennis- en leerplatform WijkWijzer. Lees meer

Wat maakt een bewonersinitiatief in de warmtetransitie succesvol?

Hoe gaan bewonersinitiatieven te werk om hun doelen te bereiken? Wat lukt en wat niet? Platform31 volgt drie jaar lang acht initiatieven. We spreken Ruud Dorenbos van Platform31 over het onderzoek en Wietze van der Schaaf van Golfpark Gasvrij uit Lelystad over waar de kracht en behoeften liggen van hun initiatief. Lees meer

Terugkijken webinar Haalbaarheidsscan Woonvarianten senioren

Rekenen aan uw nieuwe wooninitiatief voor senioren? Check de financiële haalbaarheid

Annette Duivenvoorden (Platform31), Jasper Klapwijk (Kantelingen) en Marc van den Berg (RVO) gingen tijdens een webinar in op het kennisprogramma Woonvarianten senioren, het berekenen van de haalbaarheid en de twee Stimuleringsregelingen Wonen en Zorg en Ontmoetingsruimten voor Ouderen. Kijk de verschillende onderdelen van het webinar terug. Lees meer

Omgevingswetmaker, blijf bij je leest!?

Nu de huidige invoeringsdatum van 1 januari 2023 van de Omgevingswet opnieuw ter discussie staat, laait in de vakwereld én in de landelijke opinie een steeds fundamenteler debat op. Schoenmaker, blijf bij je leest! Maar welke? Lees meer