Durf (meer) flexwoningen te bouwen!

De woningnood is hoog. Wie snel een woning nodig heeft, vindt moeilijk iets. Of betaalt al gauw de hoofdprijs en zoekt snel verder. Op korte termijn zijn er dringend meer betaalbare woningen nodig. Het realiseren van flexwoningen kan helpen om het woningtekort voor met name spoedzoekers te verkleinen. Lees meer

Locaties voor woonvarianten senioren

Grondbeleid, kavels en vastgoed voor woonvarianten senioren

Als gevolg van vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen is er een grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. Maar waar zijn ze te vinden? Lees meer

Platform31 en SamenspelNL helpen overheden op weg bij responsief werken

Professionals bij overheden en uitvoeringsorganisaties helpen om responsief werken toe te passen bij complexe vraagstukken zoals de Omgevingswet en energietransitie. Dat is het doel van de nieuwe samenwerking van Platform31 met SamenspelNL, het netwerk voor responsief werken. Lees meer

De tussenruimte als natuurlijke habitat: regionaal samenwerken aan en onder de Omgevingswet

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 30 juni 2022

Voor complexe actuele vraagstukken is integraal regionaal samenwerken onmisbaar. Dat vraagt om regionale netwerken met een sterk gevoel van urgentie en eigenaarschap, stelt hoogleraar bestuurskunde Geert Teisman. In G40/G4-gezelschap pleit hij voor het goed benutten van ‘tussenruimte’. Lees meer

"IBA versterkt het wij-gevoel"

Interview met Dirk Sijmons

In aanloop naar het symposium kijkt adviseur en lid van het kwaliteitsteam Dirk Sijmons terug op tien jaar IBA Parkstad. "Door IBA is het zelfbewustzijn toegenomen, en zijn de kwaliteiten van de regio in het spotlicht gezet." Lees meer

B-label woningen gasloos: kan dat?

Kunnen woningen met een B-label gasloos worden gemaakt? Het korte antwoord: ja. Zo bleek tijdens de eerste webinar van de Inspiratietour. Lees meer

"Door IBA konden we nieuwe dingen uitproberen"

Interview met expomanager René Seijben

Parkstad-expomanager René Seijben over de IBA-filosofie: 'Het vergt financiële middelen en bestuurlijke lef.' Lees meer

Ruimte voor woonvarianten senioren

Zoeken naar plekken in beleid en ontwikkeling

In dit artikel leest u een duiding van de manier hoe gemeenten werken om initiatieven voor woonvormen voor senioren verder te ondersteunen. Lees meer

Woningcorporatie Domijn draagt bij aan gezond wonen én leven

Interview met Renate Finkers en John Lammers, woningcorporatie Domijn

Gezond wonen en leven is voor veel bewoners niet vanzelfsprekend. Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de gemeente. Maar ook woningcorporaties kunnen hieraan bijdragen. We laten zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en zorg- en welzijnspartijen, werken aan een betere gezondheid en welzijn van huurders. Lees meer

Woningprogrammering in Rivierenland: een adaptieve oogst

In de regio Rivierenland is de vraag naar woningen onderschat en het aanbod juist overschat. Hoe kan in de woningprogrammering beter worden omgegaan met onzekerheden in de toekomst? Hoe programmeer je effectiever en adaptiever, met behoud van kwaliteit? In een regionale leerkring bogen de gemeenten in Rivierenland zich samen met de provincie Gelderland over precies deze vraag. Lees meer

Samen lerend onderweg naar nieuwe woonwagenstandplaatsen in Oss

In 2014 tikte het College voor de Rechten van de Mens de gemeente Oss op de vingers: het uitsterfbeleid tast de kern van de woonwagencultuur aan en is daarmee discriminerend. Eind juni 2022 werd de eerste van de acht nieuwe duurzame woonwagens (terug)geplaatst op een oude woonwagenlocatie aan de Brasem. Wat moest er gebeuren om van afbouw- naar opbouwbeleid te komen? En hoe realiseer je vervolgens daadwerkelijk nieuwe standplaatsen? Lees meer