Omgevingswetmaker, blijf bij je leest!?

Nu de huidige invoeringsdatum van 1 januari 2023 van de Omgevingswet opnieuw ter discussie staat, laait in de vakwereld én in de landelijke opinie een steeds fundamenteler debat op. Schoenmaker, blijf bij je leest! Maar welke? Lees meer

Schrijf je nu in voor jouw Dag van de Stad

De inschrijving voor de Dag van de Stad is van start! Op donderdag 29 september komen we in Tilburg bij elkaar voor hét grootste multidisciplinaire congres over de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s. Lees meer

Zomer-update Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden

Raadsleden spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. De drie Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden zijn geactualiseerd: een must read voor nieuwe raadsleden. Lees meer

Werken in een netwerk, wat levert het op?

Bij startende netwerken duurt het vaak een hele tijd voordat opbrengsten zichtbaar worden. Bij wat langer bestaande netwerken gaan partners op een gegeven moment hun knopen tellen. Is samenwerken in een netwerk rendabel? Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Karin (60) en Huub (70) verhuisden naar een appartement in hartje Delft: “We raken niet uitgekeken.”

Samen met partijen uit de praktijk, gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, provincies en marktpartijen, werkten we de afgelopen tijd aan een gestructureerde aanpak van doorstroming voor senioren. Hoe ziet dat doorstromen er in de praktijk uit? In deze reeks laten we senioren aan het woord die vertellen over hun ervaringen. Lees meer

Wijkambtenaren gezocht voor de Werkplaatsen Wijkgericht Werken!

Wijkambtenaren gezocht! Platform31, LPB en A&O Fonds Gemeenten organiseren vanaf september de Werkplaatsen Wijkgericht Werken. In de werkplaatsen gaan we met wijk- en vakambtenaren aan de slag met de vraag: hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken? Lees meer

Placemaking bij gebiedsontwikkeling

Placemaking bij gebiedsontwikkeling: Wat is het nu precies? En hoe kan goed doordachte en -aangepakte placemaking eruitzien? Lees over de kernwaarden van placemaking, gemeenschapsvorming en andere placemakingsprocessen in de Haagse Binckhorst. Lees meer

Voedselkoplopers vernieuwen lokale aanpak en wetgeving

Interview met Frank Reniers (Agenda Stad)

Wat is de rol van de rijksoverheid in de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving? We interviewden Frank Reniers voor dit laatste artikel uit de reeks. Lees meer

Omarm en versterk bewonersinitiatieven!

Lessen uit onderzoek bewonersinitiatieven in de warmtetransitie

Om de warmtetransitie tot een succes te maken zijn actieve bewoners onontbeerlijk. De gemeente en andere professionele partijen kunnen bewonersinitiatieven ondersteunen en stimuleren. Hoe? Zes lessen en een oproep. Lees meer

Gemengd wonen voor psychiatrische cliënten als tussenstap naar zelfstandigheid

Het is een nieuwe stap voor corporaties en zorginstellingen: mensen met complexe psychiatrische aandoeningen grotendeels zelfstandig laten wonen in een gemengd complex met reguliere huurders. Het vraagt intensieve samenwerking tussen corporatie en zorgorganisatie. Twee Utrechtse partijen realiseerden deze gemengde woonvorm met succes. Lees meer

Verdichten én vergroenen: hoe kan het omgevingsprogramma helpen?

Gemeenten staan voor de uitdaging om gebieden te verdichten én te vergroenen. Eén gecombineerde opgave, maar geen logische combinatie. De opgave is complex en daarom zijn concrete en realistische ambities nodig. Het omgevingsprogramma, een nieuw instrument onder de Omgevingswet, lijkt de opgave goed te kunnen ondersteunen. Lees meer