Financiering van collaboratieve woonvormen

Een verslag van het Project Together!-seminar

Op donderdag 7 oktober 2021 organiseerden Platform31 en de TU Delft een seminar over de financiering van collectieve woonvormen. We keken naar belemmeringen, maar juist ook naar oplossingen om wooncoöperaties wél te kunnen financieren. Waar is dat gelukt, met welke partijen, onder welke voorwaarden en wat kunnen we leren uit het buitenland? Lees meer

Terugblik minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid

‘Wat hebben beleidsmakers bij gemeenten nodig voor een slagvaardige wijkaanpak als het gaat om leefbaarheid en veiligheid?’ Deze vraag stond centraal tijdens het online minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid, waar het platform WijkWijzer onderdeel van was. Lees meer

Lessen over gespikkeld bezit gezamenlijk verduurzamen uit Goirle

Iedereen moet overal kunnen meedoen met de energietransitie, ook mensen met een ‘smalle beurs’. Dat is de inclusieve gedachte achter een pilot voor het verduurzamen van gespikkeld bezit in de Rivierenbuurt van de wijk De Hellen in Goirle. Lees meer

Sleutelfiguren en specialisten zorgen in Amersfoort voor toegankelijke informatie over coronamaatregelen

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit derde verhaal van Amersfoort gaat over het investeren in toegankelijke informatie. Lees meer

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat georganiseerde participatie belangrijker dan ooit. Tijdens een online themasessie op 16 september verkenden we de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Lees meer

Hoe krijg je de businesscase voor flexwoningen rond?

Het tweede webinar uit de praktijkreeks Flexwonen richtte zich op de financiële kant. Wat zijn de risico’s en hoe kun je die beheersen? Op 8 oktober 2021 keken woonprofessionals uit het hele land mee naar de praktijkervaringen van de corporaties Woonbedrijf Eindhoven en Vechtdal Wonen uit Ommen. Lees meer

Zicht op kwetsbare wijken in Enschede door domeinoverstijgende SIA/DIA-methode: nu doorpakken naar de praktijk

Toen de budgetten voor de Enschedese intensieve wijkaanpak opdroogden, ging de gemeente samen met corporaties en andere partners op zoek naar integrale gebiedsplannen. Dit artikel gaat in op de twee beleidsinstrumenten die zijn ontwikkeld op stedelijk en op wijkniveau. Lees meer

Regulering middenhuur: scenario’s verkend, botsproeven in aantocht

De vraag om naar regulerende maatregelen voor de middenhuur te kijken, klinkt steeds luider. Uit de studies van Stec Groep en Brink blijkt dat huurprijsregulering een complexe en onzekere afruil met zich meebrengt tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Lees meer

Hoe pas je een stress-sensitieve aanpak toe bij vroegsignalering?

Terugblik derde themasessie

Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de derde themabijeenkomst stond cliëntbenadering en het toepassen van een stress-sensitieve aanpak centraal. Lees meer

Vergroenen met Big ‘Green’ Data?

Interview Fons van Kuik, Cobra Groeninzicht

Wie werk wil maken van een gezonde en klimaatbestendige stad, kan niet om de vraag heen: wat levert een groene leefomgeving nu eigenlijk op? Fons van Kuik (Cobra Groeninzicht) helpt die vraag beantwoorden. Lees meer

FriendsOnline helpt jongeren in Haarlemmermeer met sociaal contact in coronatijd

Met tien denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit tweede verhaal van welzijnsorganisatie MeerWaarde in Haarlemmermeer gaat over rekening houden met de mentale gezondheid van mensen. Lees meer