“Laat je inspireren door de principes van de donuteconomie bij de rechtvaardige stad”

Een interview met Guido Walraven over duurzaamheid en samenwerken voor een rechtvaardige stad

Steeds vaker klinkt de roep om rechtvaardige, of inclusieve, steden. Maar wat kan daar precies onder worden verstaan, een rechtvaardige stad? Volgens Guido Walraven moet duurzaamheid vooropstaan en zouden de principes van de ‘donuteconomie’ hierbij kunnen inspireren. Platform31 ging er met hem over in gesprek. Lees meer

“Stimuleer en waardeer leerlingen voor kansengelijkheid in het onderwijs”

Interview met Linda van den Bergh, lector ‘Waarderen van diversiteit’ bij Fontys

Het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ was in 2020 het startpunt van een breed gesprek over de toekomst van het onderwijs. Groot onderhoud aan het onderwijssysteem is nodig om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten de kans krijgen het optimale uit hun talenten te halen. Eén van de aandachtspunten is de toenemende kansenongelijkheid. Lees meer

Oproep: Het beter bereiken van werkende armen

Voor een project in opdracht van de G40 zijn wij op zoek naar een aantal G40-gemeenten die mee willen doen aan een gespreksronde over het beter kunnen bereiken van werkende armen. Lees meer

Flexwonen in de praktijk: Set-project op IJburg in Amsterdam

Terugblik op het webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen

Hoe werkt flexwonen in de praktijk? Tijdens de eerste etappe van de digitale flextour lieten de aanwezigen zich inspireren door een voorbeeld uit Amsterdam. In opdracht van woningcorporatie De Alliantie zijn in IJburg 141 woningen gerealiseerd voor starters van 18 tot en met 27 jaar, waarvan de helft statushouder is. Lees meer

Is de gemeentelijke tegemoetkoming in de zorgkosten goed geregeld?

De Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie eigen risico zijn met de decentralisaties van 2015 afgeschaft. Een deel van het budget is beschikbaar gesteld aan gemeenten, vanuit de gedachte dat er lokaal meer en beter maatwerk geleverd kan worden. Hebben zij het goed geregeld? Platform31-IVO zocht het uit. Lees meer

Platform31-IVO verwelkomt Victor Everhardt als nieuwe directeur-bestuurder

Afgelopen zomer kondigde Hamit Karakus zijn vertrek aan bij Platform31-IVO. De daaropvolgende wervings- en selectieperiode resulteerde in het aanstellen van Victor Everhardt die als nieuwe directeur-bestuurder van Platform31-IVO officieel zal starten op 18 februari 2022. Lees meer

Samen verschil maken voor gelijke kansen op gezondheid

Afgelopen jaren ondersteunde GezondIn gemeenten met het versterken van lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. In dit overzicht delen we graag de belangrijkste opbrengsten van 2021 en wat GIDS/GezondIn in de afgelopen acht jaar heeft bereikt. Lees meer

De kerstballen in de Omgevingswetboom

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet: Aanvullingswetten Bodem, Geluid en Grondeigendom’

Als je de Omgevingswet ziet als een grote kerstboom, dan zijn de aanvullingswetten de ballen die eraan hangen. Nu alleen nog zorgen dat de kleuren goed worden afgestemd. In deze laatste leerkring van 2021 komen de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingswet Geluid aan bod. Lees meer

Transformatie van winkelgebieden

Een digitale rondreis langs Hengelo, Oosterhout en Rotterdam

Hoe zorgen Hengelo, Oosterhout en Rotterdam voor vitale winkelgebieden? En wat kunt u leren van hun aanpak? De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseerden gezamenlijk een online bijeenkomst, waarin we de transformatie van winkelgebieden onder de loep namen. Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Vraagbundeling Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie

Bekijk de presentaties van de tweede etappe van de Inspiratietours aardgasvrije projecten, over vraagbundeling bij schilrenovaties van portiek-etage woningen en eengezinswoningen door de Noord-Hollandse DuurzaamheidsCoalitie. Lees meer

Gekleurde vergrijzing vraagt om passend woonzorg aanbod

Steeds meer gemeenten hebben een woonzorgvisie. Wat opvalt is dat zowel binnen de visie als bij het ontwikkelen van woonvormen voor senioren er weinig aandacht is voor ouderen met een migratieachtergrond. Moet dit niet anders? Lees meer