Samen verschil maken voor gelijke kansen op gezondheid

Afgelopen jaren ondersteunde GezondIn gemeenten met het versterken van lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. In dit overzicht delen we graag de belangrijkste opbrengsten van 2021 en wat GIDS/GezondIn in de afgelopen acht jaar heeft bereikt. Lees meer

De kerstballen in de Omgevingswetboom

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet: Aanvullingswetten Bodem, Geluid en Grondeigendom’

Als je de Omgevingswet ziet als een grote kerstboom, dan zijn de aanvullingswetten de ballen die eraan hangen. Nu alleen nog zorgen dat de kleuren goed worden afgestemd. In deze laatste leerkring van 2021 komen de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingswet Geluid aan bod. Lees meer

Transformatie van winkelgebieden

Een digitale rondreis langs Hengelo, Oosterhout en Rotterdam

Hoe zorgen Hengelo, Oosterhout en Rotterdam voor vitale winkelgebieden? En wat kunt u leren van hun aanpak? De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseerden gezamenlijk een online bijeenkomst, waarin we de transformatie van winkelgebieden onder de loep namen. Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Vraagbundeling Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie

Bekijk de presentaties van de tweede etappe van de Inspiratietours aardgasvrije projecten, over vraagbundeling bij schilrenovaties van portiek-etage woningen en eengezinswoningen door de Noord-Hollandse DuurzaamheidsCoalitie. Lees meer

Gekleurde vergrijzing vraagt om passend woonzorg aanbod

Steeds meer gemeenten hebben een woonzorgvisie. Wat opvalt is dat zowel binnen de visie als bij het ontwikkelen van woonvormen voor senioren er weinig aandacht is voor ouderen met een migratieachtergrond. Moet dit niet anders? Lees meer

Maatschappelijk grondbeleid inzetten voor woonvarianten senioren

De betaalbaarheid van gebiedsontwikkeling staat flink onder druk. Dat belemmert het realiseren van onze woonwensen, onder meer die van senioren. Nieuwe woonvarianten voor deze doelgroep en andere gewenste maatschappelijke doelen worden realiseerbaar door een andere benadering van grond-, vastgoed- of ontwikkelbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Lees meer

Dorpsinitiatief in Vledder realiseert zelf woonvoorziening met zorg

Als we het hebben over een zelfredzame samenleving, zijn de Drentenieren uit het dorp Vledder hun de tijd ver vooruit. Vereniging Dorpsbelang Vledder is de drijvende kracht achter de nieuwe woonvoorziening De Borgstee: huur- en koopwoningen en een logeeropvang voor senioren met en zonder zorgvraag. We spreken Cees Hesse, voormalig voorzitter van Dorpsbelang Vledder. Hij blikt terug en deelt de geleerde lessen. Lees meer

Werken aan een woonzorgvisie: Oisterwijk

Steeds meer gemeenten hebben een visie ontwikkeld op de woonzorgopgave. Ook de gemeente Oisterwijk is hiermee bezig. Marleen Claassen en Astrid van Oosterhout, respectievelijk beleidsadviseur wonen en sociaal domein, delen hun ervaringen met het opstellen hiervan. Lees meer

Goed voorbereid ouder worden in Breda

Professionals en vrijwilligers in de gemeente Breda bereiden senioren voor op het ouder worden. Daarbij kijkt men veel verder dan sec naar ‘wonen’. Via een servicepunt, informatiebijeenkomsten en een woonscan krijgen senioren advies over veilig wonen, woningaanpassingen en hulp- of zorgverlening. Lees meer

Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten

Terugblik op het webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen

De krapte op de woningmarkt beperkt zich allang niet meer tot grootstedelijke gebieden. Ook in kleinere gemeenten wordt creativiteit gevraagd van bestuurders, corporaties, ontwikkelaars en andere partijen. Lees meer

Corona biedt nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt

Interview met Frank Cörvers, Maastricht University

Nederland heeft te maken met een steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte uit zich in kwantitatieve, kwalitatieve en regionale mismatches. Corona heeft die problemen nog uitvergroot. Platform31 sprak met Frank Cörvers over hoe die mismatches ontstaan en wat de overheid, het onderwijsveld en het bedrijfsleven eraan kunnen doen. Lees meer