Circular wood: van gebruikt hout tot nieuwe producten voor woningcorporaties

Interview met Marta Male-Alémany en Tony Schoen, Hogeschool van Amsterdam en Erik van Bergeijk, woningcorporatie Rochdale

Platform31 is partner in het project Circular Wood for the Neighbourhood. Daarin verkennen we hoe digitale productie en robotisering kan bijdragen aan nieuwe toepassingen voor hergebruik van hout uit renovaties door woningcorporaties. We spreken enkele sleutelpersonen over de opzet, voorlopige resultaten en (mogelijke) vervolgstappen. Lees meer

Aanbesteding van kleinschalige zorg is complex voor zorgboeren

Interview met Maarten Fischer, Federatie Landbouw en Zorg, en Maurice van Valkenburg, Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Steeds vaker ontvangen gemeenten, vooral in landelijk gebied, verzoeken tot vergunningverlening of zorginkoop van boerderijen die zich ontwikkelen tot zorgboerderij. Hoe scheid je als gemeente het kaf van het koren bij al deze aanvragen? En aan welke eisen moeten zorgboeren voldoen? Lees meer

Bouwen in de directe omgeving van het spoor

De verstedelijkingsopgave richt zich steeds vaker op spoorzones, want ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen en specifieke eisen. Waar moet je rekening mee houden als je gaat bouwen in de directe omgeving van het spoor? Lees meer

Onze omgeving bepaalt wat we eten!

Interview met Karin de Jage, gemeente Rotterdam, en Liesbeth Velema, Voedingscentrum

Eind vorig jaar ondertekenden acht gemeenten, drie ministeries en meerdere kennisinstellingen de City Deal Gezonde en duurzaam voedselomgeving. Samen slaan ze de handen ineen om het voedingspatroon van de Nederlander gezonder en duurzamer te maken. Dat doen ze door de voedselomgeving in hun gemeenten te veranderen. Wat is een voedselomgeving en hoe kunnen gemeenten daarop invloed uitoefenen? Karin de Jager en Liesbeth Velema geven de antwoorden. Lees meer

Gezondheid hoort onderdeel te zijn van een wijkaanpak

Interview met Patricia Heijdenrijk, Pharos en Hamit Karakus, Platform31

Gezondheid moet onderdeel zijn van de wijkaanpak. Dat is een belangrijke boodschap uit het programma GezondIn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waaraan Platform31 en Pharos gezamenlijk uitvoering geven, en dat tot doel heeft de grote gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaaleconomische positie terug te dringen. Lees meer

Nieuwe betekenis voor de middelgrote stad – samen aan de slag in Spijkenisse

Interview met Sandra Suijkerbuijk, het Kadaster en Arno Ruigrok, retailexpert

De interviewreeks in het kader van de vitale binnenstad van Spijkenisse wordt om de week op het Kennisnetwerk Regionale Economie gepubliceerd. Voor dit eerste interview spraken we Sandra Suijkerbuijk, projectmanager bij het Kadaster en Arno Ruigrok, retailexpert in het herstel van binnensteden en de positie van de middelgrote stad. Wat maakt Spijkenisse als middelgrote stad onder de rook van Rotterdam bijzonder? Lees meer

Senioren en mensen met beperking vormen wooncommunity Elderburen in Arnhem

Woonvarianten voor senioren

Een gebouw speciaal ontworpen door en voor huurders die actief aan de wooncommunity bijdragen. Bedoeld om elkaar te ontmoeten en (leren) kennen. Dat is de kern van Elderburen in Arnhem. Lees meer

Gemeente Venlo heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen

Interview met Bart Verheijden (senior adviseur Publieke gezondheid) en Mariëlle de Groot (implementatiemanager Fier op Venlo)

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit zevende verhaal van de gemeente Venlo gaat over het voorrang geven aan kwetsbare groepen. Lees meer

Onderzoek voor de woonzorgvisie

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg. In de eerste aflevering van deze podcastreeks zoomen we in op onderzoek voor de woonzorgvisie. Lees meer

Nieuw stadshart voor Delfzijl aan zee; setting voor 'Wonen met een plus'

Woonvarianten voor senioren

Als antwoord op bevolkingskrimp kiest Delfzijl voor een kwaliteitsimpuls in wonen en recreatie. Sinds 2013 werkt de stad aan een ambitieuze gebiedsontwikkeling. Delfzijl zet in op een compacter winkelgebied, een verbinding met het strand en ‘Wonen met een plus’. Een woonconcept voor senioren en starters. Lees meer

Oproep: Vergroening en het omgevingsprogramma: koplopergemeenten gezocht!

Platform31 onderzoekt samen met koplopergemeenten hoe het omgevingsprogramma kan helpen om doelstellingen rondom vergroening van steden te behalen. Doet u mee? Lees meer