Een thuis voor iedereen: de woonzorganalyse

Het programma Een thuis voor iedereen (Etvi) heeft consequenties voor de lokaal en regionaal uit te voeren woonzorganalyses. Er worden nieuwe accenten gelegd en de regionale component wint aan belang. Maar hoe maak je in deze tijd een goede woonzorganalyse? Lees meer

Hoe woningcorporaties woningdelen toepassen: friendscontracten en kamerverhuur

Woningdelen in de praktijk - deel 4

Woningcorporaties bieden soms eengezinswoningen of appartementen aan als deel- of friendswoning. Dat levert direct extra woonruimte op. Een artikel over woningdelen en praktijkvoorbeelden.  Lees meer

Ervaringsdeskundige armoede: “Laat je vooroordelen thuis”

Op het eerste gezicht financieel voordelige besluiten, zoals de aanschaf van zonnepanelen, liggen voor mensen in armoede niet voor de hand. Lees meer

Steden pleiten voor langer uitstel van Omgevingswet

Nu de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot ten minste 1 juli 2023, pleiten enkele grote steden voor een nog latere invoeringsdatum. Eindhoven, Den Haag en Groningen willen de wet op 1 januari 2024 laten ingaan. Zo is er voldoende voorbereidingstijd na het definitieve besluit in de Eerste Kamer, dit voorjaar. Lees meer

Inwerkingtreding Omgevingswet: laat het DSO niet liggen

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 6 oktober 2022

Dit is de tijd om je Digitaal Stelsel Omgevingswet te ontwikkelen als gemeente. Met het aangekondigde uitstel van de Omgevingswet is de laatste horde naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in zicht. Die heeft alles te maken met de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Lees meer

Special Wonen en zorg voor ouderen

In de special ‘Wonen en zorg voor ouderen’ bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluit bij het programma Wonen en zorg voor ouderen van BZK en VWS. Lees meer

Stapsgewijs werken aan verdere vergroening van de leefomgeving

Meer groen in de wijken, ook buiten het stadscentrum. In bestaande wijken liggen veel kansen voor vergroening, ook als ze al relatief groen zijn. Het instrument programma, één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, kan hierbij ondersteunend zijn. Lees meer

Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

Tijdens een webinar op 15 november legde minister De Jonge uit waarom het zo belangrijk is om flexwoningbouwprojecten te versnellen en wat hiervoor nodig is. Daarnaast gaven toonaangevende experts antwoord op uw meest prangende vragen. Lees meer

‘Beter benutten’ in de coalitieakkoorden

Woningdelen in de praktijk - deel 3

Platform31 analyseerde de gemeentelijke coalitieakkoorden op een reeks lokale thema's, waaronder wonen. Welke ambities hebben gemeenten om de bestaande woningvoorraad beter te benutten? Je leest het in het derde artikel uit de reeks 'Woningdelen in de praktijk'. Lees meer

Het Rikx-platform maakt impact in Rotterdam betaalbaar

Impact ondernemers bieden vaak onconventionele oplossingen met een hoge maatschappelijke impact. Financiering vinden om de oplossingen ook daadwerkelijk uit te voeren is echter lang niet altijd eenvoudig. Gemeente Rotterdam werkt daarom sinds kort samen met Rebel aan de pilot platform Rikx. Lees meer

Kleine uitbreidingen op woonwagenlocaties helpen ook!

Veel gemeenten hebben (nieuw) woonwagenbeleid vastgesteld of staan op het punt dit te doen. Maar om verschillende redenen worstelen ze met de realisatie ervan. Dit artikel geeft voorbeelden van gemeenten die daarom éérst bestaande en/of oude locaties uitbreiden. Lees meer